Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga telekomunikacyjna

20.03.2015
Autor: edward

Dotyczy: ulgi w TP - Orange na usługi telekomnikacyjne dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym z dysfunkcją wzroku o kodzie 04-O. Ww. ogranicza się tylko dla wymienionej osoby. Na waszej stronie jest info, że dotyczy też opiekuna (ojca), który mieszka pod tym samym adresem, co córka. Chodzi o usługę rozmowy telefonicznej plus internet. Usługodawca mówi, że nie ma takiej opcji. Proszę o info precyzyjne w ww. sprawie. Z powazaniem, Edward

Szanowny Panie,

W swoim pytaniu zawarł Pan zbyt mało szczegółów, co uniemożliwia udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Na stronie operatora Orange Polska S.A czytamy w postanowieniach:

Rabaty są przyznawane w niżej opisanych przypadkach:

„...rabat może otrzymać albo osoba z niepełnosprawnością uprawniona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą z niepełnosprawnością. Pod pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania, rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie niepełnosprawnego i opiekuna prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku”.

Zamieszczam link do pełnego tekstu, znajdującego się na stronie operatora.

Co do opisanego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, uprawniającego do ulgi, ma Pan w zupełności rację, jednak w odniesieniu do możliwości skorzystania z ulgi przez inne osoby, należy nieco uważniej zapoznać się informacjami, które operator zawarł,  a mianowicie: „...albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą z niepełnosprawnością...”.

Rodzic w imieniu dziecka niepełnoletniego lub też osoby pełnoletniej, posiadającej niepełnosprawność nie może skorzystać z usług operatora zawieranych na własny użytek, powołując się na rabat, który przysługuje osobie niepełnosprawnej, tylko z samego faktu, że zamieszkuje Pan razem z osobą niepełnosprawną pod tym samym adresem zamieszkania/zameldowania.

Biorąc pod uwagę fakt sprawowania władzy rodzicielskiej nad niepełnoletnim niepełnosprawnym dzieckiem (które ukończyło 16 r.ż. we wskazaniach Orange Polska.S.A.), rodzic, który chciałby na rzecz dziecka zakupić usługi oferowane przez operatora i skorzystać z rabatu, wskazując siebie jako osobę odpowiedzialną do pokrywania zobowiązań/kosztów wynikających z umowy, mógłby zawrzeć umowę na dziecko, przedstawiając jego orzeczenie o niepełnosprawności.

Rozpatrując sytuację w inny sposób: jeśli jest Pan ojcem osoby niepełnosprawnej, która z racji choroby jest ubezwłasnowolniona, a Pan przez sąd został ustanowiony prawnym opiekunem lub sprawuję kuratelę, może Pan w imieniu córki zawrzeć umowę z operatorem na córkę, na jej rzecz, okazując jej orzeczenie o niepełnosprawności w celu skorzystania z rabatu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej, przedstawiając również orzeczenie sądu, ustanawiającego Pana opiekunem prawnym lub o ustanowieniu kurateli.

Co ważne, Pan, jako ojciec osoby pełnoletniej niepełnosprawnej, ale posiadajacej pełne prawa publiczne, z prawnego punktu widzenia zamieszkując pod tym samym adresem (zamieszkania/zameldowania), nie jest Pan przedstawicielem ustawowym, bowiem władza rodzicielska ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Oznacza to, że jest Pan opiekunem faktycznym z racji tego, że wspólnie np. Państwo zamieszkujecie, być może z racji niepełnosprawności córki pomaga Pan w załatwianiu jej spraw, stale się opiekuje, poświęca Pan swój czas itd.

Myślę, że warto byłoby udać się bezpośrednio do salonu operatora wraz z córką i przedstawić Państwa sytuację dokładnie oraz chęć skorzystania z wybranej usługi i rabatu. Konsultant miałby wówczas możliwość wybrać najlepszą opcję dla Państwa i wyjaśniłby wszelkie niedomówienia/ nieporozumienia.

Z poważaniem,
Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas