Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnus rehabilitacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

16.01.2016
Autor: Małgorzata

Witam, jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracuję zawodowo. Mam możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego z ZUS. Za udział w nim mogę otrzymać zwolnienie lekarskie. Jednak nie chciałabym przedstawić pracodawcy zwolnienia, tylko skorzystać z płatnych dni zwolnienia od pracy, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełn. Proszę poradę, czy mam prawo wykorzystać te dni w ten sposób. Nie starałam się o turnus z PFRON-u. Z poważaniem

Szanowny Panie,

Turnus rehabilitacyjny i sanatorium stanowią w ramach prewencji rentowej ZUS to odrębne, pod względem finansowania i charakteru, możliwości rehabilitacji. W turnusie rehabilitacyjnym mogą uczestniczyć jedynie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. W pozostałych formach leczenia czy rehabilitacji mogą uczestniczyć wszyscy ubezpieczeni bez względu na to, czy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też nie.

Artykuł 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) daje prawo do korzystania ze zwolnienia w wymiarze 21 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jednak tylko w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Osoby skierowane do sanatorium przez lekarza NFZ czy wyjeżdżające do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS nie mogą niestety z takiego zwolnienia korzystać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas