Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia

07.04.2015
Autor: agata

Czy mam podstawy do odwołania się od orzeczenia PZdsOoN, który ustalił stopień lekki niepełnosprawności? Wcześniej miałam umiarkowany od 15. roku życia i schorzenie się pogłębiło (skolioza z 22 stopni do 26).

Szanowna Pani,

Jeżeli orzeczenie, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, nie spełnia oczekiwań, to ma Pani prawo w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie. W uzasadnieniu należy pokrótce, ale konkretnie podać powód zaskarżenia orzeczenia. Jednak czy istnieje podstawa do odwołania, ocenia instytucja orzekająca.

Powiatowy Zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu Powiatowy Zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli Powiatowy Zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości (jeżeli istnieje podstawa) na uwzględnienie, to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Jeżeli minął termin odwołania się, warto dać sobie czas na zgromadzenie nowych wyników badań, zaświadczeń lekarskich potwierdzających wspomniany przez Panią pogarszający się stan zdrowia i na tej podstawie spróbować ponownie złożyć wniosek.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas