Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umowa zlecenie a uprawnienia pracownicze

26.11.2015
Autor: Alina

Jako osoba niepełnosprawna jestem zatrudniona na umowę zlecenie. Czy w związku z tym będę potraktowana jak osoba niepełnosprawna? Czy ze względu na pracę w nocy i nadgodziny muszę z tej pracy zrezygnować?

Szanowna Pani,

Umowa zlecenia nie jest stosunkiem pracy. Jeśli chodzi o przywileje osoby niepełnosprawnej, takie jak szczególne traktowanie pracy w porze nocnej czy kwestia nadgodzin, to dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, niestety, one nie funkcjonują.

Nie musi Pani jednak rezygnować z tej pracy – umowa zlecenie jest „luźniejszą” formą współpracy i nie towarzyszą jej pewne obwarowania, przewidziane dla stosunku pracy. I tak dla przykładu, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przechodzi badania wstępne, zaś w przypadku umowy zlecenia brak jest przepisów nakładających taki obowiązek i wszystko zależy od woli stron. To, czy będzie Pani pracować na podstawie umowy zlecenia, zależy już od Pani i tego, czy godzi się Pani być zatrudnioną na wskazanych przez Panią warunkach.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas