Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o niepełnosprawności po dwóch operacjach kręgosłupa szyjnego?

29.01.2016
Autor: Monika

Dobry wieczór. Chciałabym się dowiedzieć, czy w moim przypadku mogę starać się o orzeczenie o niepełnosprawności. W 2013 roku miałam operację kręgosłupa szyjnego (discectomia) na poziomach c4/c5 i c6/c7. W 2014 roku nastąpiła konieczność zoperowania także odcinka na poziomie c5/c6 (discectomia). Pracuję jako pracownik administracyjny (zarówno przy komputerze, jak i w terenie, często schylając się, klęcząc, przenosząc różne przedmioty). Jakie są moje szanse na otrzymanie takiego orzeczenia i jakie dokumenty powinnam złożyć? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie prawnym nie ma katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z kryterium ustawowym, niepełnosprawność to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych. Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Dlatego nie możemy a priori stwierdzić, czy otrzyma Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  2. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
  3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in. zaświadczenie lekarskie, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego itp.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas