Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Fundusz socjalny – czy musi być?

25.07.2016
Autor: Stanisław

Witam!! Pracuję w zakładzie pracy chronionej i od kilku lat nie ma u nas funduszu socjalnego. Podpisuje się pod tym przewodnicząca komisji socjalnej, czy ona jest przedstawicielem załogi i czy ma do tego prawo??

Szanowny Panie,

Fundusz socjalny to środki przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej pracowników. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U.2016.800).

Fundusz socjalny musi istnieć w przedsiębiorstwach ze sfery budżetowej, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają, na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek, ale nie bezwzględny, utworzyć fundusz socjalny. W przypadku rezygnacji z jego tworzenia, pracodawca musi umieścić zapis w układzie zbiorowym pracy lub przypadku jego braku – w regulaminie wynagradzania.

Jeżeli pracodawca chce zrezygnować z już istniejącego funduszu socjalnego, musi wprowadzić odpowiedni zapis do układu zbiorowego pracy, a jeżeli nie jest objęty układem, to do regulaminu wynagradzania. Potrzebna jest wówczas zgoda związków zawodowych lub gdy takowych w danym przedsiębiorstwie nie ma, uzgodnienia z reprezentantem załogi.

W sprawie funduszu socjalnego w Pańskim zakładzie pracy na pewno warto porozmawiać z przewodniczącą komisji socjalnej, skoro w tych kwestiach dokonuje stosownych działań. Natomiast kwestia, czy osoba będąca przewodniczącą komisji socjalnej jest przedstawicielem wybranym przez personel do reprezentowania jego interesów, zależy od tego, czy załoga zakładu pracy wybrała ją do pełnienia tej funkcji.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas