Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przedstawiciele RPO i Sejmu dyskutowali o kartach parkingowych

18.12.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna
Samochód marki Lexus zajmujący miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, fot.: Piotr Stanisławski

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) wpłynęło dotychczas ok. 150 skarg w sprawie przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych, które obowiązują od 1 lipca br. W tej sprawie 17 grudnia 2014 r. spotkali się przedstawiciele BRPO oraz sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

- Chcieliśmy spotkać się z przedstawicielami Komisji, która procedowała wprowadzenie projektu nowych przepisów, ze względu na skargi, które do nas wpływają w tej sprawie. Skierowaliśmy wcześniej pismo do ministra infrastruktury, który przekazał je do ministra pracy i polityki społecznej, ten jednak odpowiedział nam, że wprowadzone przepisy były efektem projektu poselskiego – mówi Katarzyna Łakomy, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w BRPO.

– Obecnie przekazaliśmy pismo także do sejmowej Komisji Infrastruktury. Do samej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny również wpływają skargi. Na spotkaniu przedstawiciele Komisji zobowiązali się do pisemnej odpowiedzi na nasze wątpliwości – dodaje.

Istotne argumenty

- Skargi dotyczą najczęściej utraty uprawnień do karty parkingowej i często są to wypowiedzi emocjonalne. Wskazaliśmy Rzecznikowi Praw Obywatelskich na szczególne okoliczności, które tu zachodzą, oraz na ustawową definicję stopni niepełnosprawności. Cel jest ten sam – zapewnić osobom ze znacznie ograniczonymi możliwościami w poruszaniu się ułatwiony dostęp do parkowania. Dla osób z lekkim stopniem, które są samodzielne, nie stanowi to takiego problemu. Rzecznik uznał te argumenty za istotne – mówi przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Sławomir Piechota.

- Podnoszony był także problem osób z padaczką, które nie mogą być kierowcami, a jedynie pasażerami. Wątpliwości RPO budził także fakt, że niektórzy "z automatu" będą mieli wymienione karty i nie będą za nie płacić. Wyjaśniliśmy, że chodzi o osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nie ma to charakteru uznaniowego, oni także będą płacić za wydanie karty. Podkreślam, że jest to wydatek raz na pięć lat, co dziś możemy przeliczyć na 4 litry paliwa – dodaje poseł Piechota.

Informuje, że w ciągu dwóch tygodni do Komisji wpłynęło kilka do kilkunastu skarg telefonicznych dotyczących przepisów o kartach parkingowych.

Wystarczające vacatio legis?

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zajmie oficjalne stanowisko po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i analizie tego problemu.

– Na tej podstawie podejmiemy decyzję co do dalszych działań w tym zakresie – mówi Katarzyna Łakomy. - Przedstawiciele sejmowej Komisji, obecni na spotkaniu, zaznaczali, że proces wypracowywania nowych przepisów trwał długo i organizacje na tym etapie nie zgłaszały uwag. Jednak do RPO wpływają głosy niezadowolenia i dlatego patrzymy na ten obszar pod tym kątem – dodaje.

- Mamy już projekt naszego stanowiska, który został wczoraj zaakceptowany przez prezydium Komisji i na początku stycznia przedstawimy je RPO. Podkreślaliśmy w czasie spotkania, że prace nad ustawą trwały intensywnie 15 miesięcy, a vacatio legis dla tych przepisów to 18 miesięcy. Rzecznik uznał, że w standardach konstytucyjnych ten czas jest odpowiedni na dostosowanie się do nowych przepisów – mówi poseł Piechota.

Czego dotyczą skargi

Skargi, które wpływają do RPO, dotyczą np. naruszenia zasady praw nabytych, czyli np. osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które utraciły prawo do karty parkingowej, oraz naruszenia zasady równości - w tej samej grupie, np. osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nastąpiło zróżnicowanie uprawnień do karty. Chodzi także o kwestie proceduralne w wydawaniu tego dokumentu.

- RPO w niedalekiej przyszłości planuje na pewno ponownie zwrócić się do ministra pracy i polityki społecznej, by zajął stanowisko w tej sprawie, bo co prawda projekt był poselski, ale przepisy wykonawcze realizuje ministerstwo – mówi dyrektor Katarzyna Łakomy.

Zaznacza także, że z informacji posiadanych przez rzecznika wynika, iż część spraw trafiła już do sądów i na pewno nie bez znaczenia będzie tutaj także ich orzecznictwo. Będzie to jednak rozciągnięte w czasie.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Jestem za
  ynio
  28.12.2014, 22:59
  a nawet przeciw ;) . Jestem za wprowadzeniem nowych zasad przyznawania kart parkingowych, bo te stare(zasady)się nie sprawdziły . Jeżeli prawo tego nie zauważało to trzeba je zmienić . Powoływanie się zaś na prawo, że nie powinno działać wstecz, to w jakimś stopniu uznawanie że tak może być, że to jest prawe . Jestem ON -poruszającym się wózkiem - nie od parady i szlak(g;) mnie trafia jak widzę jakie to niepełnosprawne ruchowo osoby(nie wszystkie) legitymują się tą kartą . Nie rozumiem powołujących się na ' prawo nie działających wstecz ' tz. że ci co już mają takie legitymacje - nie ważne czy słusznie je mają - powinni je nadal mieć ? Nie zgadzam się ...i pozdrawiam wszystkich tych z legitymacjami i tych co je stracą . Ruch zastąpi każde lekarstwo i warto się ruszać .
  odpowiedz na komentarz
 • Gdzie jest Konstytucja?
  Andrzej
  26.12.2014, 09:59
  No i zaczyna sie rozmydlanie problemu,niestety takze przez RPO.Sprawa jest prosta Pani Rzecznik gdzie sa prawa nabyte i dlaczego je zmieniono tym ktorzy maja orzeczenia grupy 1 i 2 przyznane na stale?Proste pytanie i powinna by7c prosta odpowiedz a nie kto do kogo napisal w tej sprawie.Prosze o skierowanie tego bubla do TK i to szybko gdyz szybko zbliza sie 30.06.2015.
  odpowiedz na komentarz
 • Co ten Pan Piechota za bzdury plecie ?
  Mistrz
  24.12.2014, 14:43
  Czy Poseł Piechota usprawiedliwia naruszenie prawa nabytego długim okresem uchwalania ustawy oraz długim vacatio legis ? Przecież to totalna bzdura. Naruszenie prawa nabytego to naruszenie prawa nabytego. Nie stoją przy tym na przeszkodzie żadne względy społeczne, które by to naruszenie prawa usprawiedliwiały. Jest to przy tym tak oczywiste naruszenie prawa, że nie potrzebny jest prawnik, czy Trybunał Konstytucyjny. Tak to jest, kiedy jest się egoistą i pisze się ustawy nie dla ludzi, którzy posła powołali na urząd, tylko dla siebie. Więcej pokory Panie Piechota i do pracy -> należy naprawiać bałagan, żeby był zgodny z prawem.
  odpowiedz na komentarz
 • Komisja nie chce przestrzegać prawa
  Mistrz
  23.12.2014, 08:01
  Przecież to oczywiste, że nikt nie chce przyznać się do błędu, kiedy sprawy zaszły tak daleko, zbliżają się wybory parlamentarne. Poseł Piechota chce być znów posłem. Nie zrobił nic, aby nakłonić służby do większej kontroli pojazdów stojących na kopertach, a teraz winę zrzuca na organizacje, które nie zgłaszały sprzeciwu podczas prac nad ustawą. Trudno, złamano prawo, to trzeba teraz zrobić nowelizację, kiedy to zostało wytknięte, a nie chować głowę w piasek. Żadne prawo nie może działać wstecz. Dostał Pan już w połowie roku propozycję nowelizacji - "Karty wydane przed 1.07.2014 są ważne do czasu obowiązywania orzeczenia będącego podstawą wydania karty parkingowej. Karty te podlegają jednorazowej wymianie na kartę nowego wzoru opatrzoną numerem ewidencyjnym w związku z tworzoną ogólnopolską bazą kart parkingowych.". Prosty artykuł i załatwia większość problemów - wygasza stare uprawnienia pomału, wraz z utratą ważności orzeczeń, ewentualnie śmiercią. Oczywiście warto rozważyć także wyższość trzech symboli niepełnosprawności nad innymi, chociaż akurat te wymienione moim zdaniem w oczywisty sposób powodują problemy z poruszaniem się.
  odpowiedz na komentarz
 • Bezprawnie pobierane opłaty parkingowe od niepełnosprawnych
  Inwalida i osoba o białej lasce
  19.12.2014, 22:36
  Bezprawnie pobierane opłaty parkingowe od niepełnosprawnych Niesprawiedliwe jest to, że w miastach w Polsce są różne przepisy nie w ramach ustaw, a prywatnie i według własnego widzimisię, czyli na podstawie własnych uchwał państwowych, a nie prywatnych rad tych miast w jednych miastach dopuszczające bezpłatne parkowanie osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej z umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych, a w drugich miastach również na podstawie własnych uchwał państwowych, a nie prywatnych rad tych drugich miast dopuszczające z kolei bezpłatne parkowanie osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej i pobierające opłaty od osób niepełnosprawnych, a innych miastach wydające osobom niepełnosprawnym mającym niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie bezpłatnie lub sprzedające za opłatą dodatkowo zwykłą kartę parkingową. Oświadczam, że dodatkowe wydawanie za inną opłatą dodatkowo zwykłej karty parkingowej stosowane przez niektóre miasta w Polsce jest bezprawne i niezgodne z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) art. 8. 1. pkt 4., gdyż w art. 8. 1. pkt 4 w w/w ustawie uwzględniona jest liczba pojedyncza, czyli wyraźnie jest podane, że starosta wydaje za opłatą kartę parkingową czyli w liczbie pojedynczej, a więc ilości jednej sztuki, a nie jest uwzględniona liczba mnoga, czyli nie jest podane, że starosta wydaje za opłatą jednej osobie niepełnosprawnej karty parkingowe, czyli w liczbie mnogiej, a więc po dwie sztuki. Takie miasto, które wydaje za inną opłatą, dodatkowo zwykłą kartę parkingowa to bogaci się kosztem osoby niepełnosprawnej. Oświadczam, że lokalna administracja państwowa nie jest prywatna i podlega Prezesowi Rady Ministrów, a mimo to uchwala też niektóre przepisy prywatnie, według własnego widzimisię i przez to powstaje mentlik i utrudnienie w dostępie do swoich własnych przepisów, co obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym przypadku osoba niepełnosprawna mająca niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie wprowadzana jest w błąd poprzez dezorientację w jakim mieście ma zapłacić, a w jakim mieście nie musi zapłacić za zaparkowanie na miejscu parkingowym dla zdrowych osób. Rzeczpospolita Polska nie posiada w swoim obszarze oddzielnych państw, w których mogłyby być różnego rodzaju przepisy uchwalane przez każde państwo. Powierzchnia lądowa Polski wynosi 311 888 km² i w Rzeczypospolitej Polskiej winny być jednakowe przepisy zgodnie z ustawą. Oto artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest jasno wynika, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i państwem jednolitym, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych: Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Art. 169. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Jeśli są jednakowe przepisy dotyczące parkowania zdrowych osób na zwykłej kopercie parkingowej oraz osób niepełnosprawnych z umieszczoną w widocznym miejscu niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem służącą do parkowania na znajdującej się w całej Polsce oraz w innym państwie na świecie kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych, to winny być takie przepisy, aby nie wprowadzały w błąd zdezorientowane osoby niepełnosprawne, nieuchwalane prywatnie i według własnego widzimisię, niepowodujące mentliku oraz utrudnień w dostępie do swoich własnych przepisów, a były uchwalane w ramach ustaw dopuszczające parkowania osób niepełnosprawnych na zwykłej kopercie parkingowej. Drugą niesprawiedliwością dla osoby niepełnosprawnej jest to, że w różnych miastach w Polsce są różne niewidoczne na parkingach przepisy dla osób niepełnosprawnych, których to wjeżdżająca na parking osoba niepełnosprawna widząc zajętą kopertę parkingową dla osób niepełnosprawnych nie jest zorientowana, czy może parkować bezpłatnie lub za jaką opłatą musi parkować na kopercie parkingowej dla zdrowych osób. Jeśli osoba niepełnosprawna chce pojechać do danego miasta, w którym np. nigdy nie była, to skąd ma wiedzieć taka osoba, jakie są przepisy dot. parkowania osób niepełnosprawnych na kopercie parkingowej dla zdrowych osób w danym mieście w Polsce? Na każdym parkingu przy kopertach parkingowych dla zdrowych osób podane są dokładne informacje, to jest czas, termin parkowania, czyli od której i do której godziny i w jakich dniach tygodnia pobiera się opłaty za parkowanie oraz cennik parkowania zgodnie z czasem parkowania. Brak jest natomiast informacji np. na wysokości znaku drogowego oznaczającego parking dla osób niepełnosprawnych, tj. przy kopercie parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Żądanie pionowych znaków parkingowych i szerokich kopert parkingowych
  Inwalida i osoba o białej lasce
  19.12.2014, 21:55
  Żądam, aby na wszystkich parkingach dla osób niepełnosprawnych były tylko pionowe znaki, a nie tylko poziome. Poziome znaki mogą być, ale tylko z tabliczką T-29. Również żądam tylko kopert parkingowych osób niepełnosprawnych szerszych od normalnej koperty czyli 3,6 m szerokości, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, spełniających warunki określone w przepisach techniczno–budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), gdyż osoba niepełnosprawna będąca na wózku inwalidzkim wchodzi do auta, drzwi muszą być otwarte na całą szerokość. Inaczej nie wciągnie wózka. Na parkingach dla osób niepełnosprawnych są poziome i pionowe znaki. Stanowczo się nie zgadzam, gdy tylko są znaki poziome. Znaków poziomych nie zobaczy nikt z daleka. Przez to osoba niepełnosprawna jest zdezorientowana, gdyż nie wie, gdzie ma zaparkować. Znaki te są niewidoczne, gdy jest mokro lub śnieżnie. W 2008 roku widząc takie znaki poziome przed Kauflandem w Lesznie prosiłem dyrektora Kauflandu, aby umieścić znaki pionowe. Dyrektor nie zareagował. Zadzwoniłem do dyrekcji Kauflandu we Wrocławiu i udając Niemca w języku niemieckim natychmiast połączono mnie z dyrekcją. Następnego dnia pojawiły się przed Kauflandem w Lesznie trzy znaki pionowe, które są do dziś widoczne z daleka. Ponadto dużo kopert parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest za wąskich, czyli posiadają one takie wymiary, jakie mają normalne koperty, czyli 2,3 m. Koperta parkingowa dla osób niepełnosprawnych winna być szersza od normalnej koperty i powinna mieć 3,6 m szerokości, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, a więc powinna spełniać warunki określone w przepisach techniczno–budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Kiedy osoba niepełnosprawna będąca na wózku inwalidzkim wchodzi do auta, drzwi muszą być otwarte na całą szerokość. Inaczej nie wciągnie wózka Nie wysiądzie z samochodu osoba niepełnosprawna będąca na wózku inwalidzkim, gdyż przez zbyt wąską kopertę nie będzie mogła przesiąść się z samochodu na wózek inwalidzki. Takie wąskie koperty parkingowe dla osób niepełnosprawnych są przed np. przed Galerią Leszno oraz przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie – woj. Wlkp. przy ul. Kiepury 45. Wiadomo przecież, że do szpitala na leczenie i rehabilitację przyjeżdża sporo osób niepełnosprawnych będących na wózku inwalidzkim. Nikt zdrowy z administracji Wojewódzkie Szpitala Zespolonego nie pomyślał w czasie budowy parkingu o niepełnosprawnych będących na wózku inwalidzkim, tj. nie dostosował się do przepisów techniczno–budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 69
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe karty parkingowe 2014
  Zdzisław
  19.12.2014, 20:06
  Dlaczego osoba niepełnosprawna posiadająca kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na czas nieokreślony i w myśl nowych przepisów przysługuje jej nadal karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, bezprawnie (gdyż w myśl prawa rzymskiego - prawo nie działa wstecz) wydaje się jej kartę tylko na okres 5 lat. Czyżby przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej uzdrawiali ludzi nieuleczalnie chorych? Aby ukrócić kombinatorstwu w celu nielegalnego wykorzystywania uprawnień wynikających z tej karty, proponuję dokonać obowiązku bycia osoby niepełnosprawnej współwłaścicielem pojazdu, tak samo jak minister finansów uzależnił możliwość odliczenia od dochodu ryczałtu na samochód w celu dojazdu na zabiegi i rehabilitację mimo, że zapomniał o niezbędnych okresowych konsultacjach specjalistycznych. Wydając nową kartę parkingową nikt także nie wziął pod uwagę (tak jak na zachodzie) miejsca parkingowe z kopertą swoją drogą (wyłącznie do parkowania dla osób niepełnosprawnych) ale pozostałe miejsca do parkowania zwłaszcza z parkometrami udostępnić nieodpłatnie dla osób z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej. Na karcie powinien być uwidoczniony Nr rejestracyjny pojazdu do którego ma prawa właściciela lub współwłaściciela do tego pojazdu.
  odpowiedz na komentarz
 • nowe karty parkingowe
  grzegorz
  19.12.2014, 15:23
  Proszę Państwa,dobrze się stało,że wreszcie karty parkingowe będą wydawane osobom niepełnosprawnym ,które mają znaczne trudności w poruszaniu się.Dotychczas niestety było źle ,ponieważ karty otrzymywali wszyscy którzy mieli orzeczoną grupę niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia .Doprowadziło to do zupełnego zniekształcenia zakładanego celu.Wystarczy zaobserwować, kto zajmuje miejsca dla niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • bezpłatne karty
  osoba ze znaznym stopnm niepełnosprawności
  19.12.2014, 10:27
  „Wątpliwości RPO budził także fakt, że niektórzy "z automatu" będą mieli wymienione karty i nie będą za nie płacić.” Nie znam takich przypadków i nie rozumiem, o co chodzi. Zachowałam prawo do karty parkingowej, ale musiałam złożyć wniosek i za nią zapłacić. Zmiany są konieczne. Rozumiem też wydawanie kart na czas określony. Uważam jednak, że nie powinny się tym zajmować powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, które i bez tego mają dużo pracy. Dziwi mnie też, że informację o odbiorze karty muszą przekazywać pisemnie, nie telefonicznie lub mejlowo, nawet gdy się o to prosi. To wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto. Poza tym nowe przepisy to spore utrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Mój zespół, do którego mam 25 kilometrów, jest czynny do 14.00. Złożenie wniosku i odbiór karty wiąże się więc z koniecznością wzięcia dwóch dni urlopu i zaangażowaniem do pomocy osoby pełnosprawnej.
  odpowiedz na komentarz
 • miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
  opolanin
  19.12.2014, 08:39
  Tak jak wspomniał przedmówca, problemem jest brak tych miejsc parkingowych, tam gdzie powinny być. Kolejnym poważnym problemem jest brak lub znikoma kontrola przez odpowiednie służby kierowców parkujących na tych miejscach. Od kilku lat mam kartę parkingową i skontrolowano mi ja dopiero raz, na parkingu przy szpitalu.
  odpowiedz na komentarz
 • Przestańmy mówić tylko o samych kartach.....
  Posiadacz karty
  18.12.2014, 20:25
  Same karty to jest jeden problem a miejsca parkingowe to drugi. Z ilością miejsc parkingowych jest gorzej niż źle. Na przykład przy dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia jest tylko jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością (!). Pod bardzo wieloma przychodniami nie ma ani jednego. Często instytucje publiczne (szpitale, przychodnie itp.) wolą wydzierżawiać teren parkingowy przy takich obiektach osobom prywatnym, a te twierdzą, że jest to ich prywatny parking i nie muszą mieć miejsc oznaczonych kopertami dla osób z uprawnieniami. Z tego co mi wiadomo ustawa wprowadziła obowiązek procentowy wyznaczenia (w stosunku do całości miejsc parkingowych) odpowiedniej ilości miejsc. Z moich obserwacji nic się nie zmieniło w bardzo wielu miejscach mimo obowiązywania ustawy w tym zakresie.
  odpowiedz na komentarz
 • padaczka
  ala
  18.12.2014, 19:37
  To osoby z padaczką mogą być kierowcami czy nie?
  odpowiedz na komentarz
 • panie pośle Piechota
  mbm
  18.12.2014, 19:24
  Karta nie jest wydawana obligatoryjnie na 5 lat, ale na czas orzeczenia Lekarza MOPS-u . Zazwyczaj na 2,a maksymalnie na 3 lata. Poza tym przy bardzo niskich rentach jest to obciążenie- panie pośle Piechota. Renta to nie jest uposażenie poselskie jeśli pan jeszcze pamięta. Czy miasto by ogłosiło upadłość z powodu bezpłatnego wydania kart parkingowych niepełnosprawnym ???
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas