Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Abonament RTV na dzieci z orzeczeniem

14.01.2016
Autor: Tomek

Mam dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, czy w związku z tym przysługują zniżki na abonament rtv?

Szanowny Panie,

Opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności nie mają niestety zniżki w opłatach za abonament RTV. Natomiast zniżki przysługują m.in.:

  1. osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
  2. osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB),
  3. osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
  4. osobom spełniającym kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 j.t.),
  5. osobom, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
  6. osobom otrzymującym zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567).

Więcej informacji o zwolnieniach z opłat abonamentowych znajdzie Pan na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas