Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Żona się mną nie opiekuje. Zadośćuczynienie?

12.01.2016
Autor: Stanisław

Jestem inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności, a żona już od 2010 r. w ogóle nie udziela mi żadnej pomocy, nie mamy rozwodu. Muszę najmować przypadkowe osoby do wykonywania pewnych czynności za odpłatnością. Czy mogę podać żonę o zwrot wydanych kosztów?

Szanowny Panie,

Zgodnie z prawem, małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, tzn. utrzymywania ze sobą więzi o charakterze duchowym, fizycznym i gospodarczym. Obowiązek wzajemnej pomocy obejmuje wszelkie czynności faktyczne małżonka, wspierające drugiego z małżonków w wykonywaniu przez niego jego praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Obejmuje też wsparcie moralne współmałżonka. Dotyczy zarówno zwykłych czynności w gospodarstwie domowym, jak i pomocy w sytuacjach wyjątkowych, np. w razie choroby.

Małżonek w zasadzie nie może wymusić na współmałżonku wykonywania przez niego jego obowiązków. Jedynie w razie niewykonywania przez jedno ze współmałżonków niektórych obowiązków, drugie z małżonków może wystąpić na drogę sądową z określonym żądaniem. Niewykonywanie przez jedno z małżonków jego obowiązków niemajątkowych nie jest bezpośrednio zagrożone żadną sankcją. Naruszenie obowiązków względem małżonka może być natomiast uznane za przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego i mieć znaczenie przy orzekaniu winy za rozkład pożycia.

Doradcy socjalni, zatrudnieni w Centrum Integracja, udzielają porad socjalno-prawnych z zakresu przepisów odrębnych dla osób z niepełnosprawnością, np. orzecznictwo, prawo pracy itp. oraz informacji z zakresu przysługujących osobom z niepełnosprawnością ulg i uprawnień. Dlatego Pańskie pytanie wykracza niestety poza nasze kompetencje.

Przede wszystkim proponujemy skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych dostępnych w Pańskiej okolicy, np. udzielane są one w niektórych ośrodkach pomocy społecznej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas