Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można wysłać osobę niepełnosprawną w delegację?

16.01.2016
Autor: Izabela

Mój mąż ma orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności, czy pracodawca może wysłać go w delegację na 3 dni?

Szanowna Pani,

Przepisy dotyczące zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych nie ustanawiają zakazu delegowania pracowników niepełnosprawnych, pomimo wprowadzenia regulacji dotyczących ich czasu pracy. Ważny jest także charakter zobowiązania pracowniczego, np. dla przedstawiciela handlowego wyjazdy służbowe są integralną częścią wykonywanej pracy.

Brak zakazu delegowania tych pracowników poza stałe miejsce pracy powoduje, że pracodawca generalnie zachowuje swobodę w zakresie wydania pracownikowi niepełnosprawnemu polecenia udania się w podróż służbową. Pamiętać jednak należy o klauzulach wskazujących, iż nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Np. gdyby osoba mająca znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się byłaby zmuszona do podróży służbowej koleją z wielokrotnymi przesiadkami.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas