Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne

27.01.2015
Autor: jasiek

PYTANIE

Żona jest osobą niepełnosprawna w stopniu znacznym na stałe, ostatnio mąż również ma stopień znaczny. Czy córka może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad wyżej wymienionymi rodzicami? Czy obowiązuje ją kryterium dochodowe i ile by wyniosło świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Zgodnie obowiązującymi przepisami, w opisanej sytuacji córka obojga rodziców posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje także kryterium dochodowe - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 664 zł (wysokość na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.).

Zasiłek jest wypłacany w kwocie 520 zł.

Informacje dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas