Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przyznanie pierwszej grupy

27.01.2015
Autor: wojtek.p

PYTANIE

Choruję kardiologicznie, 2 stenty, onkologicznie, operacja usunięcia pecherza moczowego.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Niestety, nie możemy odpowiedzieć wprost na postawione przez Pana pytanie. W przepisach nie ma ustalonego katalogu schorzeń, które uprawniają do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Każdorazowo komisja wydaje orzeczenie w oparciu m.in. o przedstawioną dokumentację medyczną, badanie lekarza orzecznika itp.

W Polsce mamy dwa systemy orzekania o niepełnosprawności:

  1. Orzecznictwo do celów rentowych - orzeczenia o niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik ZUS, KRUS, orzecznictwo branżowe: wojsko i policja.
  2. Orzecznictwo do celów pozarentowych – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyznają Miejskie/Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które dają prawo do korzystania z ulg i uprawnień. Osoby do 16. roku życia otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności bez określenia stopnia.

Można mieć dwa orzeczenia.

Jeśli spełnia Pan kryteria ustawy o emeryturach i rentach z FUS, może Pan ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Może Pan również złożyć wniosek o przyznanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Miejskim/Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas