Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Środki z PFRON na dostosowanie łazienki

05.12.2014
Autor: Dariusz M.

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie środków z PFRON-u na dostosowanie łazienki dla moich potrzeb. Jestem inwalidą I grupy po amputacjach nóg, chorobą Buergera. Mam pytanie. Korzystałem ze srodków PFRON na zakup komputera, ale nigdy na pomocy w dofinansowaniu na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Proszę o wyjaśnienie mi, na czym to polega i jak wygląda to finansowo, dodam, że mieszkam obecnie z moją 72-letnią Mamą, chorą na Parkinsona. Jakie muszą być spełnione wymagania finansowe, by dostać takie dofinansowanie i na czym to polega. Proszę bardzo o wyczerpującą odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba z niepełnosprawnością może złożyć w każdym czasie.

Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas