Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Metraż mieszkania dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

05.12.2014
Autor: Bożena B.

PYTANIE

Witam serdecznie. Chciałam zapytać, czy jest określone z góry, jaki powinien być metraż mieszkania dla rodziny 5-osobowej, w skład której wchodzi dziecko niepełnosprawne z orzeczonym oddzielnym pokojem? Staramy się o zamianę mieszkania, bo syn jest pod tlenem. Mieszkanie jednopokojowe, ogrzewane kominkiem, co grozi wybuchem. Napotykamy non stop na jakieś kłopoty. Non stop obietnice. Czujemy się zbywani. Niczym ludzie 2-giej kategorii. Dziekuję serdecznie za każdą udzieloną odpowiedz.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

W pytaniu są co najmniej dwie sprawy wymagające wyjaśnienia.

  1. Wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności dotyczące prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju nie oznacza wprost prawa do dodatkowego pokoju przy przydziale lokalu z zasobów gminy. Oznacza natomiast zwiększenie tzw. powierzchni normatywnej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego można uzyskać w urzędzie miasta czy gminy.
  2. W ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego można znaleźć m.in. zapisy dotyczące powierzchni lokali:
  • lokal socjalny – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.
  • lokal zamienny – należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

Zasady najmu lokali z zasobów gminy ustalane są odpowiednią uchwałą rady miasta (gminy). Zatem w Państwa sytuacji istotne jest, czy jest to lokal socjalny, czy inny lokal z zasobów gminy oraz uchwała rady miasta czy gminy. Szczegółowe informacje można znaleźć w urzędzie miasta czy gminy – wydziale spraw lokalowych. W wielu ośrodkach pomocy społecznej można uzyskać bezpłatne porady prawne. Wydaje się, że w opisanej sytuacji warto z takiej porady skorzystać.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas