Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie 153 zł

20.01.2015
Autor: w.

PYTANIE

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 153 zł? Od 15 lat jestem na umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mam 48 lat.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Zasiłek pielęgnacyjny, bo o niego Pan zapewne pyta, przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków, wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat (która nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeśli stan Pana zdrowia w ciągu ostatnich lat pogorszył się, może Pan złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli uzyska Pan stopień znaczny, wówczas będzie Pan uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas