Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie do sądu od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

16.01.2016
Autor: Barbara

Jak powinno wyglądać pismo odwoławcze do sądu od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez komisje wojewódzką ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnosci? Syn ukończył 16 lat, otrzymał stopień umiarkowany – przez co pozbawiono nas świadczenia pielęgnacyjnego. Jestem matką samotnie wychowującą, praktycznie odebrano nam środki do życia. Uważam, że syn na tę chwilę nie jest w stanie sam się sobą zaopiekować, abym mogła pozostawić go samemu sobie i pójść do pracy. Syn ma zaburzenia w zachowaniu, które doprowadzają go do samookaleczania się. Jak mogę pozostawić go bez kontoli? Co mam zrobić w takiej sytuacji, do kogo się zwrócić? Proszę o pomoc.

Szanowna Pani,

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. W przypadku braku podstaw do zmiany orzeczenia w całości, przesyła akta sprawy do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Informacje dotyczące składania odwołania oraz wzór pisma do sądu znajdzie Pani na naszym portalu.

Warto także poszukać instytucji czy organizacji, w których można uzyskać bezpłatne porady prawne. Ponieważ nie wiemy, w jakim mieście Pani mieszka, nie możemy wskazać takiego miejsca.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas