Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

23.12.2014
Autor: Romuald B.

PYTANIE

W orzeczeniu z komisji mam wpisany symbol przyczyny niepełnosprawności 11-i, 07-s, 10-n. Czy w związku z tym muszę stawać znowu na komisję?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć precyzyjnie, ponieważ istotne jest:

  1. jaki ma Pan stopień niepełnosprawności,
  2. kiedy wydano orzeczenie.

W wyniku zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych, uprawnienia do karty parkingowej zachowały jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia. Natomiast pozostałe osoby – jeśli posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca br. muszą ponownie stawać na komisji, w czasie której będzie ustalone czy osoby mają znaczne trudności w poruszaniu się.

W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i jedną  z przyczyn niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas