Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bezpłatne przejazdy MPK

27.11.2014
Autor: Maciej Z.

PYTANIE

Szanowni Państwo,

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym oraz otrzymuję rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Termin ważności ostatniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności minął 31.10.2014 r. Do tego dnia była ważna moja legitymacja osoby niepełnosprawnej, upoważniająca do korzystania z ulg i uprawnień. Wczoraj złożyłem wniosek w sprawie wydania kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Otrzymałem pisemne potwierdzenie złożenia wniosku wraz z zawiadomieniem, że z powodu dużej ilości wniosków termin rozpatrzenia mojego wniosku jest do dnia 26.01.2015 r. Czy w tej sytuacji, na podstawie nieważnej już legitymacji oraz ww. zawiadomienia o niemożliwości rozpatrzenia w terminie ustawowym wniosku, mogę nadal korzystać z bezpłatnych przejazdów MPK? Dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Ulgi i uprawnienia w przejazdach komunikacją miejską są ustalane w drodze uchwały rady miasta czy gminy. W uchwale tej zawarte są także zasady dokumentowania przyznanych ulg. Ponieważ nie wiemy, w jakim mieście Pan mieszka, nie możemy sprawdzić precyzyjnie przepisów.

Zgodnie z przepisami, do chwili uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności utracił Pan status osoby niepełnosprawnej. Zatem do czasu uzyskania nowego orzeczenia nie może Pan korzystać z ulg w komunikacji miejskiej. W tym wypadku potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z posiadaniem orzeczenia.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas