Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Aparaty słuchowe - dofinansowanie

10.03.2015
Autor: a.

PYTANIE

Jaka suma przysługuje do aparatów słuchowych?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Niestety, nie podał Pan dokładniejszych danych. Ważny jest wiek osoby, rodzaj uszkodzenia słuchu, rodzaj aparatu, do którego chciałby Pan uzyskać dofinansowanie - od tego jest również uzależniona kwota dofinansowania.

Zachęcam do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znajdzie tam Pan szczegółowe informacje co do rodzaju aparatów słuchowych oraz limity dofinansowania NFZ.

Systemy FM, wspomagające słyszenie, refundowane są raz na 5 lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny, określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wynosi nawet do 50 proc.

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPS/PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania jest różna w powiatach i zazwyczaj wynosi maksymalnie 150 proc. limitu ceny, określonego przez NFZ. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób poniżej określonego progu dochodów (zazwyczaj 1200 zł na członka rodziny bądź około 1600 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego).

Z poważaniem,
Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas