Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc z opieki społecznej

19.11.2014
Autor: P. WIOLETTA

PYTANIE

WITAM. JESTEM OSOBĄ NIEPELNOSPRAWNĄ. MIAŁAM WYPADEK SAMOCHODOWY. PRZED WYPADKIEM PRACOWAŁAM ZAGRANICĄ... I TO PRZEDŁUŻYŁO MÓJ CZAS OCZEKIWANIA NA KOMISJĘ ZUSOWSKA. PO 2,5 ROKU OTRZYMAŁAM DECYZJĘ W ZWIĄZKU Z RENTĄ, ŻE PRZYZNANO MI JĄ NA 5 LAT I ŻE ZA TE 2,5 ROKU WSTECZ MI WYRÓWNAJĄ RENTĘ. CZY NA KOLEJNE 2,5 ROKU NIC MI SIĘ NIE NALEŻY Z OPIEKI JAKO POMOC... U NAS OPIEKA STWIERDZIŁA, ŻE TA KWOTA NIE WLICZA SIE ZA DOCHÓD W DANYM MIESIACU, JAKI OTRZYMAŁAM, TYLKO NA KOLEJNE TE 2,5 ROKU. MIJA PRAWIE ROK... I CHCIAŁAM SIĘ NAPRAWDĘ DOWIEDZIEĆ, CZY NIC MI SIĘ NIE NALEŻY, MAJĄC NETTO 569 ZŁ RENTY... MIESZKAM SAMA... MAM UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. PROSZĘ O ODPOWIEDŹ. OSTATNIO ZADZWONIŁAM, PYTAJĄC O TO, CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ TEŻ Z DARMOWEGO RADCY, BO W OPIECE STWIERDZONO, ŻE TEŻ MI SIĘ NIE NALEŻY, BO NIE KORZYSTAM Z OPIEKI... CZY NAPRAWDE SĄ TAKIE ZASADY, PRZEPISY???

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Ustawa o pomocy społecznej określa m.in. formy pomocy i krąg osób, do których skierowana jest pomoc, oraz zasady jej udzielania.

Najbardziej popularną formą pomocy są zasiłki stałe i celowe, jednak ośrodki pomocy oferują także inne formy wsparcia:

 • pracę socjalną,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie,
 • pomoc rzeczową,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencję kryzysową,
 • świadczenie usług opiekuńczych.

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają równocześnie warunki:

 1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną. Ustawa wylicza więcej takich sytuacji – tu podajemy tylko wybrane. Wyliczenie z ustawy nie jest zamkniętym katalogiem sytuacji, w których musi znaleźć się osoba ubiegająca się o pomoc. Oznacza to, że jako „trudna sytuacja życiowa” uprawniająca do pomocy może zostać uznana inna, niewymieniona w ustawie sytuacja.

 1. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 456 zł.

Według informacji, które Pani podała, przekracza Pani kryterium dochodowe, niezbędne przy staraniu się o zasiłek stały. Może Pani natomiast ubiegać się o zasiłek celowy, np. na zakup leków itp., a w razie konieczności korzystać z innych form wsparcia. W każdej sytuacji należy zwracać się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej informacji znajdzie Pani w naszym artykule na ten temat.

Może Pani również ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku udzielają wydziały lokalowe w urzędach gmin oraz ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (gminie lub dzielnicy).

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas