Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie chciano przyjąć wniosku o orzeczenie

10.11.2014
Autor: Beata K.

PYTANIE

Jestem po całkowitym usunięciu wszystkich węzłów pachowych (w ramach mastektomii radykalnej) prawego ramienia. Przy składaniu wniosku o ponowne orzeczenie ws. stopnia niepełnosprawności (poprzednie i pierwsze jednocześnie kończy się 30 listopada 2014 r.) łódzki ośrodek nie chciał przyjąć mojego wniosku - argumentując to tym, że "już raz na usunięte węzły chłonne dostałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, więc drugi raz mi się już to nie należy". Sposób (bardzo arogancki), w jaki ze mną rozmawiano oraz nie przyjmowano żadnych argumentów z mojej strony, tj. że węzły mi nie "odrosły", a więc sytuacja jest taka sama jak przy pierwszym orzeczeniu - nic nie dały. Zatem moje pytanie - czy usunięcie wszystkich węzłów chłonnych jest podstawą do orzeczenia niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Zasady wydawania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W przepisach tych nie ma ustalonego katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę:

  1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
  2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierające opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;
  3. wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
  4. możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
  5. ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
  6. możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Zgodnie z przepisami, wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinien być od Pani przyjęty.

Jeśli urzędnik odmówił Pani przyjęcia wniosku (chociaż zdaniem naszego prawnika nie ma ku temu podstaw) może Pani komplet dokumentów wysłać pocztą.

Dopiero w trakcie komisji lekarz może uznać, że nie spełnia Pani przesłanek, by uzyskać status osoby niepełnosprawnej. Wówczas przysługuje Pani przewidziana przepisami droga odwoławcza.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas