Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna

29.11.2014
Autor: renia

PYTANIE

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności i 4,7 ha przeliczen. uż. roln. Czy otrzymam rentę socjalną, a jeśli tak, to gdzie?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Wniosek o przyznanie renty socjalnej należy złożyć w oddziale ZUS.

Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, renta przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Aby otrzymać rentę socjalną, lekarz orzecznik lub Komisja Lekarska ZUS musi uznać Panią za całkowicie niezdolną  do pracy. Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie oznacza, że automatycznie zostanie Pani uznana za całkowicie niezdolną do pracy przez Komisję ZUS.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o rencie socjalnej: renta nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych. Z informacji podanych przez Panią nie przekracza Pani ww. kryterium.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas