Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bariera architektoniczna zewnętrzna

28.11.2014
Autor: Krystyna L.- S.

PYTANIE

Witam, uprzejmie proszę o odpowiedź, czy osoba niepełnosprawna ruchowo w stopniu znacznym ma podstawę faktyczną i prawną do złożenia wniosku do właściwego dla jej miejsca zamieszkania PCPR celem dofinansowania bariery architektonicznej zewnętrznej w jej domu. Wyjaśniam, że zamieszkuję w domku sama na terenie wiejskim i w związku z pogarszającym się stanem zdrowia i zagrożeniem upadkiem niezbędne jest mi zadaszenie schodów zewnętrznych wraz wraz z dostosowanym do moich potrzeb ON samochodem, aby móc w podstawowym stopniu samodzielnie i bezpiecznie egzystować, szczególnie w okresie jesienno-zimowym (oblodzone i zaśnieżone schody zewnętrzne i samochód, którego nie jestem w stanie sama odśnieżyć i ryzykuję utratą pozostałej mi jeszcze samodzielności w poruszaniu się). Opisana sytuacja uniemożliwia mi przez wiele miesięcy bezpieczne opuszczanie i powrót do domu. Mój PCPR stwierdził, że potrzebne mi zadaszenie nie jest barierą architektoniczną - czy ma rację? Pozdrawiam i dziękuję

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym za bariery architektoniczne uznaje się wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określa zasady udzielanej pomocy, jednak szczegółowe warunki ustalane są w poszczególnych powiatach.

Zatem zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Zgodnie z przepisami wniosek można złożyć zawsze, jeśli urzędnik odmawia przyjęcia, można dokumenty wysłać pocztą. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może nie przyznać dofinansowania.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracji w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas