Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dot. karty parkingowej

28.11.2014
Autor: chora na raka Kasia

PYTANIE

Witam,

Jestem chora na raka złośliwego i posiadam wydane w październiku 2013 roku orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z adnotacją: karta parkingowa. Mam pytanie, czy według nowej ustawy dot. kart parkingowych ta karta zostanie mi odebrana? Nikt nie potrafi mi jednoznacznie odpowiedziec na to pytanie. Byłoby to bardzo niesprawiedliwe. Jestem chora i karta jest mi bardzo potrzebna i niezbędna. Czy my, chorzy na raka, zostajemy pozbawieni tego przywileju? To, że chodzimy i widzimy, to nie znaczy, że jesteśmy sprawni i silni, przecież orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie wzięło sie z kosmosu. Wyniki badań, poszczególne chemie, ciągły kontakt z kliniką onkologiczną - to nasze życie, w którym śmierć (tak jak w moim przypadku) codziennie zagląda w oczy. Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Nie mamy wątpliwości, że osobom w Pani sytuacji karta parkingowa jest bardzo potrzebna.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z  obowiązującymi od 1 lipca br. przepisami, tj. ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmienione zostały zasady i tryb wydawania kart parkingowych. Natomiast ustawą z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 1589) został wydłużony termin ważności kart parkingowych, wydanych na zasadach obowiązujących sprzed 1 lipca 2014 r., do 30 czerwca 2015 r.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowały jedynie osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wraz z zawartym w orzeczeniu jednym z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia mogą otrzymać kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Natomiast jeśli w orzeczeniu ma Pani inny symbol przyczyny niepełnosprawności, musi Pani ponownie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Rzecz w tym, że według nowych przepisów, osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się przysługuje prawo do karty parkingowej (wraz z innymi wymaganymi zapisami w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności).

O spełnieniu ww. wskazania zdecyduje komisja.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas