Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Na kolejne 20 lat!

07.11.2014
Autor: Zebrali: Agnieszka Fiedorowicz i Mateusz Różański
Logotyp 20 lat Integracji

W 2014 roku Integracja obchodzi 20-lecie istnienia, datowane od wydania pierwszego numeru magazynu „Integracja”, który powstał z inicjatywy Piotra Pawłowskiego. Oto, czego z okazji jubileuszu życzą Integracji jej Przyjaciele i Partnerzy.

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcie Jarosława DudyW ciągu ostatnich 20 lat świat wokół nas uległ wielu przeobrażeniom. Zmieniło się w Polsce podejście do problematyki niepełnosprawności, a także postrzeganie miejsca osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. W dużej mierze stało się tak za sprawą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, które w przeciwieństwie do szybko zachodzących zmian pozostaje takie samo od lat – niezmiennie aktywne, kreatywne i zaangażowane. Dzieje się to m.in. za sprawą jego charyzmatycznego Prezesa, który będąc osobą publiczną, rozpoznawalną w całym kraju, jest najlepszym ambasadorem nowego podejścia do osób niepełnosprawnych. Swoją postawą i działalnością od 20 lat dowodzi, że osoby niepełnosprawne mogą wieść pasjonujące, aktywne życie, dając jednocześnie innym tak wiele od siebie. Tacy ludzie na przekór stereotypom, w sposób najbardziej wiarygodny, mają swój niezaprzeczalny udział w kształtowaniu pozytywnej opinii o osobach niepełnosprawnych i ich możliwościach – nie tylko w środowisku tych osób, ale przede wszystkim poza nim.

Wyrazy uznania należą się także wszystkim osobom, które przez te 20 lat zaangażowane były w realizację misji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji nie tylko po to, aby osoby niepełnosprawne mogły wieść aktywne i satysfakcjonujące życie, ale także aby uczynić społeczeństwo bardziej tolerancyjnym i otwartym na różnorodność.

Jubileusz 20-lecia jest nie tylko dobrą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i osiągnięć Stowarzyszenia, ale również wyzwaniem na przyszłość, także w kontekście ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jestem przekonany, że Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji będzie wciąż  skutecznie i trwale wywierać wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez swoje zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Całemu zespołowi Integracji, a w szczególności Panu Prezesowi Piotrowi Pawłowskiemu, składam płynące z głębi serca gratulacje oraz życzenia dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zdjęcie Hanny Gronkiewicz-WaltzHanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

Kiedy Integracja startowała przed dwudziestoma laty, tak szeroko zakrojona działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością miała prawdziwie pionierski charakter. Od tamtej pory wypromowali Państwo mnóstwo przeróżnych rozwiązań i udogodnień, które ułatwiają funkcjonowanie ludziom z różnymi niepełnosprawnościami. Środowisko zawdzięcza też Państwa konsekwencji i determinacji wprowadzenie w życie wielu korzystnych zmian.

Mają również Państwo niezwykle ważny wkład w przywracanie osobom niepełnosprawnym pewności siebie i wiary w to, że są ważni, że mogą czuć się przydatni i być szczęśliwi, wreszcie – że mogą realizować się zawodowo, rodzinnie i pod każdym innym względem. Słowem – w zwalczaniu wykluczenia. Posiadają Państwo ogromne zasługi na tym polu!

Życzę wytrwałości w prowadzonej działalności, której rangi społecznej nie sposób przecenić.

Zdjęcie Teresy HernikTeresa Hernik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia magazynu "Integracja", którego adresatami są osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i przyjaciele. Najwyższe uznanie budzi fakt, że Państwa magazyn jest największym na rynku prasowym periodykiem, który od 1994 roku w znaczący sposób przyczynił się do wytyczania kierunków pozytywnych zmian dla środowiska osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz budowania tolerancji w społeczeństwie.

Zaangażowanie Pana Prezesa Piotra Pawłowskiego oraz Współpracowników w ciągu 20 lat w znaczący sposób pozwoliło poznać prawdziwe znaczenie słowa „integracja”. Stowarzyszenie zorganizowało się wokół idei integracji jako normalnego zjawiska we wszystkich aspektach życia społecznego. Pragnie propagować i urzeczywistniać integrację osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Obchodzony przez Państwa jubileusz jest doskonałym dowodem na to, że inicjatywy obywatelskie realizowane przez organizacje pozarządowe są nieodłącznym elementem wizerunku demokratycznej Polski. 

Jest mi niezmiernie miło, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od samego początku Państwa działalności wydawniczej wspiera finansowo inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako Prezes Zarządu PFRON w pełni popieram Pańskie dążenia, aby nasz kraj był wolny od barier oraz lęków i negatywnych stereotypów, związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Panie Prezesie, życzę Panu, Pana Pracownikom, Współpracownikom oraz Wolontariuszom kolejnych jubileuszu oraz nieprzerwanej działalności w tym wspaniałym dziele, jakim jest niesienie szeroko rozumianego wsparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i przyjaciół.

Zdjęcie Marka MichalakaMarek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Patrząc na dorobek Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, aż trudno uwierzyć, że to, czego dokonali, udało się zrobić w tak krótkim czasie. Dwadzieścia lat temu zaczynali skromnie, lecz nad wyraz ambitnie: kilka czarno-białych stron magazynu, wielkie plany, ambicje oraz niespożyta energia i przekonanie, że świat trzeba zmieniać na lepszy.

Dziś to niezwykle dynamiczna organizacja, z własną infolinią, magazynem „Integracja”, siecią Centrów w kilku miastach, portalem internetowym, programem w jednej z największych stacji telewizyjnych, ale przede wszystkim z ogromnym uznaniem całego społeczeństwa.

W tym roku obchodzimy wiele wyjątkowych rocznic – jedną z nich jest 25 lat Konwencji o Prawach Dziecka, która jest największym polskim sukcesem na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony praw człowieka. To w naszym kraju narodziła się idea stworzenia tego dokumentu, nazywanego Konstytucją Praw Dziecka, to nasz kraj dzięki wkładowi w rozwój ochrony praw dziecka oraz wprowadzeniu skutecznych mechanizmów ochrony najmłodszych jest nazywany dzisiaj Ojczyzną Praw Dziecka. To wspaniałe uznanie dla naszych polskich zasług, ale również zobowiązanie do dalszej nieustanej pracy na rzecz najmłodszych. Niewątpliwie to zaszczytne miano uzyskaliśmy również dzięki staraniom, wysiłkom i ciężkiej pracy Integracji, która przez te wszystkie lata wpierała wysiłki i pokazywała dobre kierunki działań w zakresie ochrony praw dzieci z niepełnosprawnościami. Serdecznie za to wszystko dziękuję.  

Życzę „Integracji” kolejnych sukcesów, zaś Piotrowi Pawłowskiemu, Społecznemu Doradcy Rzecznika Praw Dziecka, by zawsze dążył do spełnienia marzeń, by każdy dzień stawał się lepszy, a także – by lista przyjaciół „Integracji” stale wydłużała się, splatając w mocny łańcuch przychylnych serc i pomocnych dłoni.

Zdjęcie Janiny OchojskiejJanka Ochojska, Polska Akcja Humanitarna

Wyobraźmy sobie, co byłoby bez magazynu „Integracja”…

Świat wokół nas byłby pełen barier architektonicznych, a ludzie nadal bezkarnie stawialiby swoje samochody na miejscach dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni i ich problemy nie byłyby obecne w mediach, czego skutkiem byłaby niewiedza społeczeństwa, która sprzyjałaby tylko wzajemnej izolacji i nieznajomości potrzeb. Funkcjonowałby nadal stereotypowy obraz osób niepełnosprawnych, nie pojawiłyby się ułatwienia w szukaniu pracy z Centrami Integracja, panowałby nadal lęk i obawy przed zatrudnianiem niepełnosprawnych. Nie istniałyby ułatwienia w transporcie, w komunikacji internetowej… To wszystko spowodowałoby, że nie mielibyśmy ogromnej szansy poznania wspaniałych ludzi, którzy dla wielu mogą być przykładem walki z przeciwnościami życia. No a ja nie poznałabym nigdy Piotra Pawłowskiego.

Brrr, nie chciałabym żyć w takim nieprzyjaznym świecie.

Gratulacje i życzenia następnej tak owocnej dwudziestki.

Zdjęcie Anny Woźniak-SzzymańskiejAnna Woźniak-Szymańska, Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych

Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. 20 lat istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja zobowiązuje do refleksji i pochylenia się nad dorobkiem organizacji. Ogromnym sukcesem 20-lecia jest:

- Konsekwentne przełamywanie barier, szczególnie mentalnych społeczeństwa i samych osób z niepełnosprawnością, dzięki temu czujemy się dzisiaj silniejsi i świadomi swojej wartości.
- Integrowanie środowiska osób z niepełnosprawnością.
- Promowanie środowiska osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, ich potencjału i możliwości.

W imieniu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Polskiego Związku Niewidomych składam gratulacje i wyrazy uznania za wytrwałość i determinację wszystkim osobom, które współtworzyły Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.

Zdjęcie Kajetany Maciejskiej-RoczanKajetana Maciejska-Roczan, Prezes Polskiego Związku Głuchych

W imieniu Polskiego Związku Głuchych pragnę złożyć serdeczne życzenia z  okazji 20. rocznicy wydawania magazynu „Integracja”. Ostatnie 20 lat w historii Polski, a także dla środowiska niepełnosprawnych to czas wielu znaczących wydarzeń, które wpłynęły na to, kim dziś jesteśmy.  Cieszymy się, że magazyn „Integracja” towarzyszy nam, relacjonując i poruszając tematy ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce i mamy nadzieję, że będzie się tak działo przez kolejne lata. Doceniamy Wasze starania i zaangażowanie w problematykę osób niesłyszących.
Z serdecznymi pozdrowieniami.

Zdjęcie Grzegorza KozłowskiegoGrzegorz Kozłowski, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Jubileusz, szczególnie okrągły, to zawsze znakomita okazja do zatrzymania się na moment, spojrzenia za siebie, aby zobaczyć, jaką drogę przeszliśmy i co udało się osiągnąć. Równocześnie to chwila, w której możemy pomyśleć o nowych wyzwaniach, o tym, co warto jeszcze zrobić, jaką drogą iść dalej.

Magazyn "Integracja" oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji mają za sobą wiele konkretnych osiągnięć i dokonań. Bez wątpienia zwiększyły wiedzę społeczeństwa o tym, czym jest niepełnosprawność, jakie powoduje skutki, jakie działania można i należy podejmować, aby osoby z niesprawnościami włączać w nurt życia społecznego. Dokonań warto pogratulować i za nie podziękować. I to niniejszym czynię jako przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, których problemy były i są poruszane na łamach ”Integracji”. Dziękuję również w imieniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych za poświęcanie uwagi wszystkim niepełnosprawnościom.

A życzenia? No cóż, wypada życzyć Jubilatowi, ale i sobie, aby nadal wystarczało sił, pomysłów, inspiracji do podejmowania kolejnych działań, mierzenia się z następnymi wyzwaniami. “Integracja” najbardziej zapisuje się w naszej świadomości jako ta, która wykreowała wizerunek osoby z niepełnosprawnością ruchu – więc teraz niechaj wystarczy wytrwałości w pokazaniu w analogiczny sposób, np. niesprawności sensorycznych, intelektualnych i psychicznych. Takie jest moje ciche marzenie – i zadanie dla "Integracji” – może warto wykreować symbol, wizerunek osoby, która ma potencjał, ogromne możliwości i nie jest istotne, jakiego typu są jej ograniczenia, ważne jest, jak sprawić, aby mogła wykorzystać swoje możliwości. Wierzę, że Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ma potencjał, aby wykreować wizerunek niesprawności w oderwaniu od jej rodzaju. Myślę, że to bardzo ważne, choć niełatwe wyzwanie i zadanie – ale takie się stawia przy okazji okrągłych jubileuszy!

Zdjęcie Tomasza PołeciaTomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Integracja wykonuje wspaniałą pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością. Bez wątpienia jej zasługą jest to, że w Polsce spojrzenie na potrzeby tej grupy w ciągu ostatnich lat tak bardzo się zmieniło. Osoby z niepełnosprawnością nie są już postrzegane jako obywatele drugiej kategorii, ale pełnoprawni członkowie społeczeństwa. Dlatego też Integracji i wszystkim ludziom zaangażowanym w jej działalność należy się wielka wdzięczność.
Życzę Wam, byście dalej byli równie wytrwali i nie ustawali w działaniu na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnością.

Zdjęcie Moniki KuszyńskiejMonika Kuszyńska, wokalistka

Integracja to dla mnie miejsce szczególne, spotkałam tu ludzi, którzy swoimi działaniami mi imponują. Piotra Pawłowskiego uważam za swojego wielkiego przyjaciela, patrzę na niego z podziwem, szanuję jego pracę, konsekwencję i profesjonalizm. Piotr nadaje ludziom z niepełnosprawnością inną twarz, zadaje kłam podejściu, że osoba z niepełnosprawnością powinna kojarzyć się z biernością albo smutkiem. Działania Piotra i Integracji otworzyły mi oczy na wiele problemów i nowych wyzwań, takich jak aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nie tylko zawodowa. My, ludzie z niepełnosprawnością, nie możemy tylko żądać, ale patrzeć na to, co możemy od siebie dać społeczeństwu, dzielić się swoim talentem.

W tym roku po raz kolejny wystąpiłam na Wielkiej Gali Integracji, ale szczególnie wspominam mój pierwszy na niej występ, który był też jednym z moich pierwszych po powrocie na scenę, początkiem  nowego życia po wypadku. Zostałam wtedy cudownie przyjęta przez publiczność, a pozytywna energia od niej płynąca była prawdziwym wsparciem. Teraz, gdy występuję, to staram się tę  energię przekazywać innym, pokazywać, że podjęłam wyzwanie życia, pokonałam swoje ograniczenia, że jestem szczęśliwa!

Zdjecie Olgi BończykOlga Bończyk, aktorka

Współpracę z Integracją poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie i zaszczyt.

Grono zapaleńców, ludzi oddanych sprawie całym sercem, na czele z Piotrem Pawłowskim, potrafi zarażać swoją pasją rzesze ludzi, a co najważniejsze – pokazać, że niepełnosprawność wymyka się wszelkim stereotypom. Pokazują oni, jak blisko nam do tych, których postrzegamy jako „innych”. Bo inność zaczyna się w nas i tu powinniśmy przekształcać ją w wielką siłę integracji.

Z okazji pięknego jubileuszu składam najgorętsze życzenia wytrwałości i wielu sukcesów na drodze do pokonywania barier, tych ludzkich i urzędniczych, aby wszelkie słabości zamieniały się w zdobyte szczyty, które mają jedno wspólne imię: INTEGRACJA. Pozdrawiam ciepło.

Zdjecie Krzysztofa ZiemcaKrzysztof Ziemiec, dziennikarz telewizyjny

Dzięki zaangażowaniu Piotra Pawłowskiego i Integracji wiele się w Polsce zmieniło, jeśli chodzi o stosunek do ludzi z niepełnosprawnością. Dziś już nikt nie pomyśli, że nie mają oni prawa do miłości, zakładania rodzin czy pracy. Są zatrudniani na normalnych warunkach, oceniani przez pryzmat kompetencji, a nie traktowani jak dzieci specjalnej troski. Wciąż przed Integracją nowe wyzwania, bo choć od lat walczy o przestrzeń publiczną „bez barier”, to wciąż pojawiają się nowe bariery – np. po remoncie ulica Świętokrzyska w Warszawie ma tak duże progi, że matki z dziećmi nie dają sobie rady, a co dopiero osoby na wózkach.
Życzyłbym organizacji – szczególnie magazynowi "Integracja" – aby w następnych latach pracowała nad rozbudzaniem empatii w ludziach, bo ciągle nam jej brakuje. Współczesna edukacja nie uczy tego; uczy rywalizacji od przedszkola. Chciałbym, żeby kierowcy częściej zatrzymywali się na pasach, by przepuścić przechodnia z białą laską czy kulą. Ich ta minutka nie zbawi, a osobie z niepełnosprawnością ułatwi życie.

Zdjęcie Przemysława BabiarzaPrzemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy

Integracja to dla mnie most, który spina dwa odległe lądy, osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością. Taki most musi być budowany z obydwu stron. Jest we mnie podziw dla determinacji i siły ducha ludzi z niepełnosprawnością, którzy jak Piotr Pawłowski, lider Integracji, mogli mieć pokusę do zamknięcia się w sobie, postawy: „skoro dotknęła mnie tragedia, niech świat się nade mną pochyla, lituje”. Piotr wybrał walkę, akcje, kampanie, pismo „Integracja". To wszystko przekłada się na zmiany, nie tylko w architekturze, ale na  poziomie ducha, serca i myśli. Znakiem czasu jest Wielka Gala Integracji, która wiele lat odbywała się w kiepsko dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością Sali Kongresowej. Gdy ją budowano, nikt o tych potrzebach nie myślał. Dziś Gala odbywa się w Arenie Ursynów, budynku nowym i zaprojektowanym już z myślą o niepełnosprawnych użytkownikach.

Gratuluję Jubileuszu! Życzę, żeby był dla Integracji wzmocnieniem, potwierdzeniem sensu działania. 20 lat to kawał czasu, w czasie dwóch dekad następuje zmiana pokoleniowa. Życzę Integracji, żeby młodzi ludzie garnęli się do niej, by wychowała nowe pokolenie, które obok jej twórcy będzie współtworzyć tę organizację.

Zdjęcie Michała OlszańskiegoMichał Olszański, dziennikarz radiowy i telewizyjny

Integracjo! Jesteście dziś – czerpiąc z tytułu powieści Marka Hłaski – piękni dwudziestoletni! Wszystkiego dobrego, oby tak dalej! Myślę, że wciągu tych 20 lat Waszych działań przestrzeń dla ludzi z niepełnosprawnością bardzo się powiększyła, żyjemy dziś w normalnym kraju. Gdy jako młody człowiek jeździłem na Zachód, dziwiłem się, dlaczego jest tam tyle osób z niepełnosprawnością… Problem polegał na tym, że oni tam po prostu funkcjonowali normalnie, żyli w otwartej przestrzeni, pracowali, a u nas osoby z niepełnosprawnością były pochowane w domach. Dziś mam poczucie, że idziemy w dobrą stronę, osoby z niepełnosprawnością mają poczucie własnej wartości, osiągają stawiane sobie cele i odnoszą sukcesy. Wśród nich są nie tylko lider Integracji, ale też Monika Kuszyńska czy Jan Mela. Integracja zmienia nie tylko przestrzeń publiczną, walczy nie tylko o uwolnienie "kopert", windy czy podjazdy. Likwidujecie też bariery w głowach ludzi. Polacy są coraz bardziej otwarci jako społeczeństwo na rozumienie tego, czym jest niepełnosprawność. I za to przede wszystkim warto podziękować Integracji, która ma tutaj swoje ogromne zasługi.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas