Przejdź do treści głównej

Wyszukiwarka - niepelnospawni.pl

Biuletyn

Zapisz się do biuletynu

Informacje o tym, co nowego pojawia się na naszym portalu, znajdziesz w dziale "Ostatnio dodane". Możesz także otrzymywać je drogą elektroniczną - w formie biuletynu - bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mailową.

Biuletyn naszego portalu jest rozsyłany nie częściej niż raz w tygodniu. Informujemy w nim o zagadnieniach, które powinieneś znać, jeśli interesuje cię tematyka niepełnosprawności. Zaprezentujemy ci najbardziej istotne i aktualne materiały publikowane na naszym portalu, które warto przeczytać.

Aby otrzymywać nasz Biuletyn informacyjny, należy wpisać poniżej swój adres e-mail i nacisnąć przycisk 'Zapisz się do biuletynu':

Procedura jest zgodna z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.).

Pamiętaj: twój adres pocztowy zostanie użyty wyłącznie do przesyłania informacji o zmianach na portalu! Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, zmienić adres e-mail lub przesłać uwagi na temat biuletynu, napisz do nas: biuletyn@niepelnosprawni.pl

Aby zrezygnować z subskrypcji, kliknij w link rezygnacji z biuletynu.

Subskrypcja biuletynu odbywa się z pełną świadomością i za zgodą Użytkownika. Administrator danych osobowych, którym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300, informuje, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 tylko w celu poinformowania o nowościach na portalu www.niepelnosprawni.pl. Jednocześnie informujemy, że Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprostowania ich, wglądu do nich i usunięcia danych osobowych.

Prawy panel

Wspierają nas