Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy z Funduszu Dostępności można zdobyć pieniądze na schodołaz lub windę do konkretnego mieszkania?

29.11.2021
Autor: Mateusz Różański, fot. pexels.com
Źródło: materiały BGK
ręka osoby w windzie naciskająca przycisk

Czy pożyczką z Funduszu Dostępności można sfinansować zakup zewnętrznego dźwigu osobowego, który prowadzi do konkretnego mieszkania, lub schodołaz? Takie pytanie zadają często mieszkańcy budynków, w których z przyczyn technicznych instalacja windy byłaby bardzo trudna. Czy Fundusz prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) może tu być wsparciem?

Fundusz Dostępności to instrument służący udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na likwidację barier architektonicznych m.in. w budynkach mieszkalnych. Mogą o nie starać się jednak nie pojedyncze osoby czy rodziny, ale organizacje: Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego a także instytucje zarządzające mieszkaniami komunalnymi. Wiele osób pyta o to, czy możliwe jest sfinansowanie w ten sposób takich rozwiązań, jak schodołaz czy dźwig osobowy prowadzący do konkretnego mieszkania.

Nie tylko części wspólne

Jak informują nas eksperci BGK, zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, pożyczkami udzielanymi przez BGK w ramach Funduszu Dostępności można finansować przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień. Jednakże muszą być one wskazane jako optymalne w Audycie dostępności.

Wszystko musi być poparte audytem

Przyjęte przez BGK zasady nie ograniczają wsparcia inwestycji do takich, które dotyczą części wspólnych. Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia nie jest wyłączona możliwość przyznania pożyczki z Funduszu Dostępności na sfinansowanie zakupu i montażu zewnętrznego dźwigu osobowego lub schodołazu, który prowadzi do konkretnego mieszkania. Kluczowe w tym zakresie jest spełnienie warunku, iż taka inwestycja będzie stanowiła dostosowanie budynku do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności, a audyt dostępności wykaże, że zakres tej inwestycji jest optymalnym rozwiązaniem.

 

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Funduszu Dostępności w ramach Programu Dostępność Plus

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas