Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wejściu na rynek pracy?

20.10.2021
Autor: Beata Dązbłaż, konsultacja: Bank Gospodarstwa Krajowego, TISE, fot. Spółka ESline
zdjęcia w kilku kwadratach pracownicy niszczą dokumenty w dwóch innych kwadratach napis esline i #niszczenie #eslinewdziałaniu

Jak pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom z niepełnosprawnościami wejść na rynek pracy? Gdzie mogą znaleźć pomoc? Wie to dobrze Stowarzyszenie ETAP, które w ekonomii społecznej działa od 2008 r. Dowiedz się, jak pomagają potrzebującym.

Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce poprzez realizację działań o charakterze doradczym, animacyjnym, szkoleniowym czy warsztatowym, promując jednocześnie ideę „ekonomii z ludzką twarzą”. Nazwa stowarzyszenia nie jest przypadkowa – słowo ETAP to nic innego jak skrót, stanowiący zarazem misję organizacji: E- ekonomia, T- trening, A- aktywizacja, P- praca. Stowarzyszenie od 2008 r. prowadzi program Centrum Integracji Społecznej (CIS) Piątkowo. Jego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób mających trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Podczas warsztatów zawodowych w CIS jego uczestnicy pod okiem instruktora wykonują następujące usługi: opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, porządkowanie, pielęgnacja terenów zielonych oraz produkcja.

Nieprzerwanie od 2016 r. Stowarzyszenie ETAP prowadzi działania jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w subregionie pilskim. Do najważniejszych działań OWES zaliczyć można m.in.: promowanie korzyści jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna, animacja partnerstw lokalnych, tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie wszelkiego rodzaju doradztwa.

Reintegracja i praca

W roku 2013 Stowarzyszenie ETAP powołało Spółkę ESline non profit, która zatrudnia 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną. Wypracowany zysk spółka przekazuje na działalność statutową, czyli przede wszystkim na reintegrację i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółka od 2020 r. zajmuje się archiwizacją i usuwaniem dokumentacji niearchiwalnej, a to wszystko w duchu eco, czyli odsyłania do recyklingu materiałów, które do tego się nadają. Wcześniej spółka zajmowała się wyszywaniem toreb ze skóry, ale w 2019 r. zmieniono profil działalności, dzięki czemu zatrudnione osoby niepełnosprawne miały możliwość wykonywania usług dostosowanych do swoich możliwości.

- Nowy profil działalności był głęboko przemyślany przez cały zespół stowarzyszenia. Wybrano działalność polegającą na wykonywaniu powtarzalnych, nieskomplikowanych czynności, które z powodzeniem realizowane są przez pracowników spółki. Zmiana działalności spółki okazała się „strzałem w dziesiątkę” – mówi Magdalena Marcinkowska ze Spółki ESline.

cztery kwadraty i w każdym zdjęcie niszczenia dokumentów

Dzięki programowi CIS Piątkowo prowadzonemu przez Stowarzyszenie ETAP, uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych, systematyczności i gotowości do pracy poprzez praktyki zawodowe wykonywane w spółce. Absolwenci CIS niejednokrotnie znaleźli już zatrudnienie w ESline. Zdarza się również, że spółka przyjmuje osoby na staże zawodowe, których następstwem może być zatrudnienie.

- W ESline najważniejszy jest człowiek. Jako przedsiębiorstwo społeczne poza aktywizacją zawodową skupiamy się również na reintegracji społecznej jej pracowników. Pomagamy pracownikom w różnego rodzaju trudnościach prawnych, kierujemy na terapię lub do specjalistów, jeśli jest taka potrzeba, organizujemy eventy, spotkania grupowe, wspólnie świętujemy różnego rodzaju uroczystości – mówi Magdalena Marcinkowska. – Staramy się przez to poznać naszych pracowników, nie tylko dać im pracę, ale pomóc w ich różnych sytuacjach życiowych – dodaje.

kolaż trzech zdjęć pracownicy podczas spotkania przy stole

Bezcenna pomoc

Działalność spółki, zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju i przekształcenia, mocno wsparła niskooprocentowana pożyczka udzielona przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) – instytucję współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

- Pożyczka w wysokości 100 tys. została przez nas wykorzystana na remont i przystosowanie lokalu w Poznaniu przy ul. Jerzego Suszki 9. Dzięki niej udało nam się wyremontować halę, wyodrębnić i przystosować pomieszczenia na 2 szatnie, pomieszczenie socjalne, łazienki, zmienić elektrykę, poprowadzić wentylację, wstawić drzwi przeciwpożarowe, zrobić monitoring wizyjny całego obiektu, aby było bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Warto tu wspomnieć, że zgodnie z ideą Stowarzyszenia ETAP wspierania przedsiębiorczości społecznej, remont pomieszczeń dla spółki wykonywany był przez Spółdzielnię Socjalną „Brei-Mar” z Margońskiej Wsi.

- Bez pieniędzy z pożyczki trudno byłoby nam rozpocząć działania spółki w lutym 2020 r., a już na pewno nie moglibyśmy funkcjonować w taki sposób jak obecnie, aby zapewnić godne warunki pracy zatrudnionym w spółce pracownikom – zaznacza Magdalena Marcinkowska.

pracownicy esline podczas pracy niszczą dokumenty

Podkreśla, że niskooprocentowane pożyczki udzielane podmiotom ekonomii społecznej mają niewymierne znaczenie przy uruchamianiu przedsiębiorstwa społecznego.

- Przedsiębiorstwo społeczne bierze na siebie zatrudnienie w swoich strukturach przede wszystkim osób, które nie mogą z różnych przyczyn odnaleźć się na rynku pracy. Zazwyczaj pracują one wolniej, wymagają większej uwagi i potrzebują dodatkowego zaangażowania innych pracowników, zwłaszcza jeśli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami – mówi Magdalena Marcinkowska. – Dlatego mechanizm pożyczki z niskim oprocentowaniem jest bardzo pomocny i ułatwia start przedsiębiorstwu.

Dzięki środkom z pożyczki z TISE Stowarzyszenie stworzyło 1 miejsce pracy, które funkcjonuje od ponad półtora roku.

Aspekt społeczny

Magdalena Marcinkowska zdecydowanie poleca innym podmiotom ekonomii społecznej skorzystanie z niskooprocentowanej pożyczki z BGK. Procedury i formularze nie są skomplikowane, a pracownicy TISE są zawsze otwarci na klienta i pomocni w wypełnianiu formalności.

- TISE również zwraca uwagę na aspekt społeczny działalności organizacji. Jest to dla nich bardzo istotne – zaznacza Magdalena Marcinkowska.

Stowarzyszenie ETAP ma bardzo rozbudowane plany rozwojowe – zarówno swojej organizacji, jak i spółki ESline. Niewykluczone, że w najbliższym czasie stowarzyszenie sięgnie po kolejną pożyczkę z BGK, aby jeszcze lepiej móc działać na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Stowarzyszenie ETAP ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Utworzona przy stowarzyszeniu spółka ESline, prowadząc działalność niszczenia dokumentów i zatrudniając m.in. osoby z niepełnosprawnością czy absolwentów CIS-u, jest kolejnym dowodem na realizację działań włączających elementy reintegracji społecznej. Działania takie stanowią element szerszego systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podkreśla Magdalena Czuchryta, dyrektor Działu Ekonomii Społecznej TISE.

Więcej informacji

Bank Gospodarstwa Krajowego od 2012 r. realizuje program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, który oferuje niskooprocentowane pożyczki. Udzielają ich współpracujące z BGK instytucje finansujące. Aktualny program „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” działa w całej Polsce i ściśle wiąże się z misją BGK – wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W 2020 roku BGK uruchomił Pożyczki Płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, które zasilane są środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych PES z projektu pilotażowego realizowanego przez BGK w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji na stronie bgk.pl.

Zobacz nasz poradnik o tym, kto i jak może starać się o wsparcie z pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz na co można je przeznaczyć. Wyjaśniamy to krok po kroku

Informacje na stronie TISE.

Informacja na stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Informacja na stronie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Zobacz zakładkę na Niepelnosprawni.pl o programach wsparcia BGK.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu ETAP, a także OWES i Spółce ESline.


Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • Jak wspierać?
    Bomba
    25.10.2021, 13:11
    Najlepiej dać im godne renty, a nie upadlać wymaganiami większymi niż od zdrowych.
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas