Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

RPO zwraca uwagę na niedostępność wind dla osób z niepełnosprawnością

20.10.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Marta Kuśmierz
Panel windy z klawiszami pięter 7 i 5. Na klawiszach numery w brajlu

Zapewnienie pełnej dostępności wind dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza wzrokową, mogłoby być uregulowane w rozporządzeniu ministra ds. budownictwa – postuluje w piśmie do ministerstwa rozwoju i technologii prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Zwraca on uwagę, że dotychczasowe przepisy nie są wystarczająco precyzyjne, aby zapewnić dostępność wind dla osób ze szczególnymi potrzebami. Skargi dotyczące tego obszaru wpływają do biura RPO.

Równocześnie prof. Wiącek postuluje konkretne rozwiązania. W jego opinii odpowiednie regulacje mogłyby zostać wprowadzone w ramach rozporządzenia jako wymogi dotyczące nowo montowanych urządzeń w budynkach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sformułowało bowiem wymogi dotyczące dźwigów osobowych dotyczące kabiny. Nie uwzględniono tam zasad dotyczących paneli sterujących, przycisków przywoływania windy czy informacji głosowych.

„Z drugiej strony może to być uregulowane w ramach rozporządzenia dotyczącego wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, które obejmuje windy jako nowy produkt wprowadzany na rynek” – twierdzi RPO.

Bez szczegółów

Powołuje się także na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. Wprowadziło ją rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

„Przepisy nie określają jednak szczegółowych wymagań co do elementów sterowniczych. Sprawia to, że na rynku dostępne są  elementy sterownicze niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o elementy wewnętrznych paneli sterujących, przyciski przywoływania windy, czy informację głosową. Regulacja prawna powinna obejmować je wszystkie” – pisze RPO.

Rzecznik podkreślił, że podobny problem był przedmiotem interpelacji poselskiej. Z odpowiedzi na nią wynika, że w ministerstwie prowadzono prace nad projektem nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Miałoby ono wejść w życie najpóźniej do 20 września 2022 r.

RPO pyta ministra na jakiem etapie są te prace i czy rozporządzenie uwzględni kwestię szczegółowych warunków dotyczących paneli sterujących.

Pełne wystąpienie RPO.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas