Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PFRON zaprasza na konferencję z okazji swojego 30-lecia. Można się już rejestrować

27.09.2021
Autor: inf. prasowa
Logo PFRON. Podparty kwitnący kwiatek, obok napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL) serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję „30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

Konferencja odbędzie się 13-14 października 2021 r. w budynku Centrum Transferu Wiedzy (sala CTW 408) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz platformie internetowej. Portal Niepelnosprawni.pl oraz magazyn „Integracja” objęły konferencję patronatem medialnym.

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień dotyczących kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Ma być okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, zamierzeniem organizatorów jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do rozwiązań polskich i międzynarodowych.

Jest to kolejna konferencja organizowana wspólnie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Dotychczasowe poświęcone były realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Interdyscyplinarnie o niepełnosprawności

Zaproszeni goście zagraniczni – z Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Norwegii, Belgii, Niemiec oraz Szwajcarii – zaprezentują szerokie spektrum doświadczeń w zakresie systemowych rozwiązań wsparcia osób niepełnosprawnych: od projektowania uniwersalnego do zabezpieczenia społecznego.

Naukowcy i praktycy z Polski spojrzą na temat rehabilitacji społeczno-zawodowej w kontekście stojących przed nią wyzwań oraz możliwości, a także odniosą się do tematu dostępności w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności.

Tematyka konferencji z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter wpisuje się w następujące dziedziny nauki i dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki o kulturze i religii, nauki społeczne czy humanistyczne, architektura i urbanistyka, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Na konferencję zaproszeni są przedstawiciele środowiska akademickiego i medycznego, osoby z niepełnosprawnościami, środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, władze centralne, lokalne i regionalne, a także reprezentanci praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie.

Językami konferencji są język polski, język angielski i polski język migowy.

Konferencja organizowana będzie w sposób hybrydowy tj. za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie w auli KUL.

Rejestracja i szczegółowe informacje

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja zgłoszenia udziału. 

Formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy zastrzegają, że nie pokrywają kosztów przejazdu ani noclegu dla uczestników konferencji.

Zobacz program konferencji

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie internetowej wydarzenia.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas