Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Job coach - moderator drogi zawodowej

19.04.2007
Autor: Magdalena Gajda
Źródło: Integracja

Job coaching to metoda wprowadzania osób na rynek pracy i utrwalania tych osób na rynku pracy. Taką definicje podaje na portalu www.pinel.org.pl Fundacja Pinel zajmująca się m.in. szkoleniami z zakresu prowadzenia firm i job coachingu.

Idea job coachingu (treningu pracy) jest już szeroko rozpowszechniona w krajach Europy Zachodniej - np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii, a wiąże się ściśle z firmami socjalnymi - wyjaśnia Monika Niepiekło, job coach ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. - W swojej działalności te przedsiębiorstwa kierują się dwoma celami. Pierwszy ma charakter ekonomiczny: czerpać zyski z oferowanych produktów i usług. Drugi cel jest społeczny: przywrócić osobom trwale bezrobotnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym umiejętność funkcjonowania na rynku pracy. W job coachingu sukcesem nie jest przygotowanie kogoś do aktywnego poszukiwania pracy czy nawet znalezienie przez niego posady, ale jak najdłuższe utrzymanie się takiego pracownika w firmie, która go zatrudniła. Centra Integracji w Warszawie, Krakowie i Zielonej Górze działające pod egidą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wprowadzają narzędzia job coachingu w programach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które w wyniku długiej choroby, rekonwalescencji czy rehabilitacji nigdy nie posiadły albo u których zaniknęły nawyki związane z prowadzeniem czynnego życia zawodowego.

Pracodawcy a job coaching

Firmy - niekoniecznie socjalne, działające we wspominanych już państwach europejskich, często same zatrudniają job coachów. Ich zadaniem jest towarzyszenie w nowym miejscu tym pracownikom, którzy przez dłuższy czas byli bez pracy - pomoc w aklimatyzacji, wprowadzaniu w obowiązki służbowe i rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywanym zajęciem i przebywaniem w określonej grupie osób.

- Do tej pory polscy pracodawcy interesowali się raczej losami pracowników, którzy opuszczali firmę w ramach tzw. zwolnień grupowych - mówi Monika Niepiekło. - Potrzeba wsparcia osób dopiero co zatrudnionych zaczyna być już wprawdzie postrzegana, ale rola job coachów nadal nie jest do końca zrozumiana. Właściciele firm obawiają się obcych, którzy będą kręcić się po ich biurach, zakładach i... nie wiadomo, co robić. Ponieważ wiemy, że nasi niepełnosprawni klienci, kiedy już znajdą posady, mogą być osamotnieni ze swoimi kłopotami, podpowiadamy im, jak ważną i pożyteczną rolę w ich życiu może spełnić job coach.

Kim jest job coach?

Trener pracy nie jest wróżką, która będzie zamiast podopiecznego wypełniać jego obowiązki.
- Job coach to moderator drogi zawodowej swojego klienta, co znaczy, że nie wyszuka za niego ofert pracy, ale podpowie, jak je znaleźć, sprawdzi, czy to zrobił, a jeśli nie wykonał zadania, pomoże mu zrozumieć, dlatego tak się stało - tłumaczy Monika Niepiekło.
Każdy człowiek to nie tylko odmienny los, charakter, ale i przyczyny, dla których krócej lub dłużej był bez pracy. Aby jak najlepiej pomóc swojemu klientowi, job coach musi nie tylko pozyskać jego zaufanie, sprawić, aby zechciał z nim aktywnie współpracować, ale także poznać jego wykształcenie, predyspozycje, doświadczenia, oczekiwania, sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną. Potem wspólnie tworzą „indywidualny plan rozwoju”.

Job coach nie matkuje. Pokazuje drogi rozwoju, motywuje do działania, pomaga zrozumieć i określić potrzeby, zalety, wady i błędy. Udziela wsparcia w trudnym zadaniu pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Job coach Integracji jest także pomostem pomiędzy pracownikiem już zatrudnionym a jego pracodawcą. Wprawdzie nie pełni funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy, ale dzięki pozyskanym w trakcie spotkań z klientem informacjom może mieć wpływ na szybkość dostosowania się przez podopiecznego do nowych warunków pracy, jak i na jakość świadczonej pracy oraz kontaktów interpersonalnych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas