Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

NIK: zmniejsza się liczba dostępnych placówek pocztowych. Dostępność nie dla osób niewidomych i niesłyszących

26.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: nik.gov.pl
czerwona skrzynka pocztowa wisi na siatce

W latach 2015–2020 zmniejszył się o 8 punktów procentowych udział placówek pocztowych Poczty Polskiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie placówek. Głównie dbano o ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gorzej miały osoby niewidome czy niesłyszące – wynika z raportu NIK.

Art. 62 Prawa pocztowego mówi o obowiązku Poczty Polskiej zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług powszechnych. Sprowadza się to głównie do sposobu organizacji pracy placówki pocztowej umożliwiającej osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez tę placówkę.

Różny standard

Placówki zbadane przez NIK w większości były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie występowały bariery architektoniczne był dzwonek na zewnątrz budynku do przyzywania pracownika i tam obsługiwano osobę niepełnosprawną.

„Rozwiązania organizacyjne przyjęte przez PP S.A. wypełniały dyspozycje zawarte w przepisie art. 62 Prawa pocztowego. Powodowały jednak różnice w sposobie obsługi klientów z niepełnosprawnościami i nie zapewniały wszystkim klientom PP S.A. takich samych standardów obsługi” – czytamy w raporcie NIK.

Izba zwraca także uwagę, że wprowadzone dostosowania dotyczyły głownie osób z niepełnosprawnością ruchową, a pomijały osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

NIK informuje, że „nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły m.in.:

  • niedostosowania placówek do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku (niedowidzących lub niewidomych) oraz niedosłyszących lub niesłyszących, tj. m.in. brak: oznaczenia nawierzchni ciągów pieszych za pośrednictwem wyczuwalnych przez stopy lub przez laskę pasów ostrzegawczych lub ścieżek dotykowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a lub pismem wypukłym (godzin otwarcia placówki), systemów wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną przy stanowiskach obsługi klientów;
  • braku obniżonego okienka lub utrudnionego dostępu do niego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (np. poruszających się na wózku inwalidzkim);
  • barier architektonicznych przed wejściami do budynków w postaci schodów, progów itp. uniemożliwiających skorzystanie z podjazdów;
  • niesprawności urządzeń, tj. wind schodowych przy schodach wejściowych do budynków lub niewłaściwej szerokości drzwi wejściowe czy pochylnie schodowe;
  • niesprawności lub utrudnionego dostępu do dzwonka przywołującego na zewnątrz budynku.

Umiejscowienie skrzynek pocztowych

NIK zauważa także nieprawidłowości, oprócz regionu Bydgoszcz i Warszawa-Miasto, w lokalizowaniu skrzynek pocztowych, w większości regionów nie spełniono standardów w zakresie procentowego udziału skrzynek nadawczych zainstalowanych w miejscu i w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, w ogólnej liczbie skrzynek nadawczych.

Cały raport NIK.

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas