Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

29.03.2007
Autor: oprac. redakcja
Źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

30 marca 2007 r. zostanie otwarta do podpisu Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość odbędzie się w sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

gmach ONZ w Nowym Jorku
Flagi krajów członkowskich powiewają przed siedzibą główna ONZ, fot. UN Photo/Andrea Brizzi 

13 grudnia 2006 r., rezolucją 61/106, Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwalenie Konwencji to głównie zasługa społeczności osób niepełnosprawnych, która na arenie międzynarodowej walczyła o akt prawny dotyczący ich praw. Utworzono Międzynarodową Grupę Niepełnosprawnych (International Disability Caucus), będącą koalicją 70 międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji. Państwa członkowskie ONZ oraz przedstawiciele społeczności osób niepełnosprawnych współpracowali na forum ONZ w celu stworzenia odpowiedniego traktatu.

Konwencja ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadania takich samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma zagwarantować im także uczestniczenie w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, którzy mogą przyczyniać się do jego rozwoju, jeśli tylko dana im będzie szansa. Konwencja podkreśla, że osoba niepełnosprawna powinna korzystać z pełnego równouprawnienia, zakazu dyskryminacji oraz z równości wobec prawa. Ma ona również prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do swobody poruszania się i do niezależnego życia, prawo do zdrowia, pracy i edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

30 marca 2007 r. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych zostanie otwarta do podpisu. Około czterdziestu państw członkowskich już wyraziło zamiar podpisania jej, a spodziewane jest, że z intencją taką w najbliższych tygodniach będą się zgłaszać kolejne kraje. Uroczystość odbędzie się w sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oprócz obecności przedstawicieli państw, swój udział zgłosiły liczne organizacje z całego świata, zajmujące się problematyką niepełnosprawności.

Przyjęcie Konwencji wiąże się z koniecznością dokonania konkretnych zmian legislacyjnych oraz przewartościowania postaw. Konwencja wyznacza standardy minimalne w respektowaniu godności ludzkiej oraz długoterminowe cele prowadzące do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Implementacja tego aktu prawnego w poszczególnych krajach będzie przebiegać stopniowo.

30 marca 2007 r. zostanie również otwarty do podpisu Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Przewiduje on możliwość przedstawiania przez poszczególne osoby oraz grupy osób petycji w sprawie naruszania praw, które kierowane będą do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych po wyczerpaniu ścieżki legislacyjnej w danym kraju.

Konwencja wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez 20 państw, co nastąpi prawdopodobnie do końca 2007 r. To ważne wydarzenie będzie miało wpływ na życie ponad 650 milionów osób niepełnosprawnych na całym świecie, przynosząc im korzyści i poprawę bytu.

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Konwencję podpisała 30 marca 2007 r. w Nowym Jorku Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata. Związanie się Polski Konwencją nastąpi w drodze ratyfikacji przez Prezydenta za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

Kalata: Istnieją realne szanse na ratyfikację Konwencji

Komentarz

  • Fałsz - obłuda - hipokryzja!
    o.Misjonarz
    25.04.2018, 21:30
    Zabrać szamanom kościelnym – dać niepełnosprawnym… Kościół w tej sprawie milczy bo najchętniej by chciał żeby umarli z wycieńczenia i głodu, zainkasowali by kasę za pogrzeby i po kłopocie, bo za chrzest, komunię i inne sakramenty już wzięli i na więcej liczyć nie mogą. No i gdzie teraz ci wszyscy obrońcy życia poczętego, te godki, hazany, anny marie i karmazynowe eminencje z Episkopatu. Może teraz zaangażujecie się w pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Gdzie jesteście hipokryci z gębami pełnymi frazesów, teraz pomóżcie. Czy te życia już nie ważne, one mogą już wegetować bo już się urodziły? Rząd który spod sutanny praktycznie nie wychodzi nie ma odwagi zaproponować jej Excelentnemu Nosicielowi spod znaku Episkookupanta by z tych 15-18 mld rocznego konkordatowego haraczu wspaniałomyślnie zrzekł się 500 mln z racji miłości bliźniego swego jak siebie samego, i drugich 500 mln z racji głoszonego przez siebie miłosierdzia. Świątynia Miłosierdzia Bożego w narodzie kwitnie - miłosierdzia kościelnego Naród nie uświadczy... Wielce nieszanowny Episkookupancie Polski! Wypadałoby partycypować w kosztach opłakanych skutków kościelnej indoktrynerki każącej rodzić kobietom każde bez wyjątku dziecko niezależnie od stopnia jego upośledzenia! Wypadałoby wziąć odpowiedzialność za głoszone z ambon pustosłowie chętnie przez służalczą władzę przekuwane od ręki w stek opresyjno-policyjnych ustaw, wypadałoby porzucić przez Kościół super pozycję sołtysa który - że zacytuję klasyka - "wysoko, syty - i za nic nie odpowiada..."

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas