Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulgi w gdyńskiej komunikacji miejskiej przysługujące osobom z niepełnosprawnością

02.07.2008
Autor: oprac. Iwona Mianowska
Źródło: Uchwała nr V/106/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2007 r. z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz www.zkmgdynia.pl

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych uprawnieni są:
• uczniowie niepełnosprawni (na wózku inwalidzkim lub bez) na postawie legitymacji szkolnej MENiS - II/182/2 oraz towarzyszący im opiekun będący osobą pełnoletnią,
• dzieci niepełnosprawne (na wózku inwalidzkim lub bez), uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS - II/181/2 oraz towarzyszący im opiekun będący osobą pełnoletnią,
• dzieci niepełnosprawne do lat 7 (na wózku inwalidzkim lub bez) oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna,
• niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (na wózku inwalidzkim lub bez) na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą warsztat terapii zajęciowej, potwierdzonego przez Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni oraz towarzyszący im opiekun będący osobą pełnoletnią,
• opiekun (pełnoletni) podróżujący bez obecności dziecka/osoby niepełnosprawnej wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna lub przedszkolna (oddział przedszkolny) lub placówka prowadząca warsztat terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 lub zaświadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej uczęszczającej na zajęcia w warsztacie terapii zajęciowej wydanego przez placówkę prowadzącą warsztat terapii zajęciowej, potwierdzonego przez Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni,
• osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika,
• niewidomi, niepełnosprawni w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika lub status psa przewodnika (wydanego przez Urząd Miasta),
• niewidomi, niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub lekkim oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika lub status psa przewodnika (wydanego przez Urząd Miasta),
• niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika,
• niezdolne do pracy osoby represjonowane (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych uprawnieni są:
• niewidomi, niepełnosprawni w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika lub status psa przewodnika (wydanego przez Urząd Miasta),
• osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika,
• niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika,
• niezdolne do pracy osoby represjonowane (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika.

Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych uprawnieni są:
• młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
• emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości,
• kombatanci - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich.

Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych uprawnieni są:
• młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
• emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości,
• kombatanci - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich,
• niewidomi, niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub lekkim oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika lub status psa przewodnika (wydanego przez Urząd Miasta).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas