Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warszawa zaprasza do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

09.07.2021
Autor: inf. prasowa, fot. pixabay.com
starszy meżczyzna siedzi przykryte nogi kocem, na jego ręku opiera się ręka kobiety

Od 25.06.2021 r. m.st. Warszawa realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość dofinansowania – 745 185,50 zł, całkowita wartość zadania – 745 185,50 zł.

Celem programu jest:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;

 • umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Do kogo program jest skierowany?

Z programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które  wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do programu

 1. Zapoznaj się z zasadami realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

 2. Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

 3. Skontaktuj się z realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do programu: Fundacja La Fontaine, e-mail: www.fundacjalafontaine.org, tel. 575 866 880, adres e-mail: a.dyla@fundacjalafontaine.org

 1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do programu.

 2. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).

Regulamin i formularze.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas