Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Samorządy mogą uzyskać od PFRON środki na pomoc dla osób z orzeczeniem poszkodowanych w nawałnicach

02.07.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: pfron.org.pl
ciemnoróżowe niebo nad pagórkami przecięte błyskawicami

PFRON uruchamia program, w ramach którego chętne samorządy mogą otrzymać środki na pomoc osobom z niepełnosprawnością poszkodowanym przez nawałnice.

Aby osoby z niepełnosprawnością mogły skorzystać z takiego wsparcia, najpierw samorząd, na terenie którego mieszkają, musi przystąpić do programu PFRON.

Pomoc dla samorządów przewidziana jest w ramach Modułu I i II programu Rady Nadzorczej PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Polski.

Kto może skorzystać z pomocy?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2021 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Gdzie wnioskować?

Program będą realizować samorządy, które do niego zechcą przystąpić. Samorząd będzie wyznaczał urząd, który będzie realizował na jego terenie ten program.

„Wnioski w ramach programu można składać w trybie ciągłym do powiatów właściwych miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób” – informuje PFRON.

Samorządy powiatowe chcące przystąpić do programu, powinny kontaktować się z oddziałami PFRON.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas