Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bytom: dołącz i przyczyń się do budowy Kręgów Wsparcia!

31.05.2021
Autor: inf. pras.
logo Kręgi wsparcia - wokół kręgu kilka uproszczonych postaci

PSONI Koło w Bytomiu pełną parą rozpoczęło realizację projektu „Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”. Trwają spotkania zespołów roboczych, tworzone są „Portrety Osób z niepełnosprawnością intelektualną” wokół których powstanie krąg wsparcia.

Specjaliści prowadzą rekrutacje osób i rodzin do projektu, w którym zaplanują bezpieczną przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wokół osoby z niepełnosprawnością tworzony jest, zgodnie z jej potrzebami, krąg osób i instytucji wspierających, łączących wsparcie formalne i nieformalne.

Celem działania jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością w takim stopniu, aby osoba mogła pozostać w wybranym przez siebie miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu niezbędnych usług wspierających, także w sytuacji, gdy jej najbliższa rodzina nie będzie już miała możliwości udzielać jej wsparcia.

„Wszystko w naszych rękach”

„Do naszych działań poszukujemy sojuszników i życzliwych osób, które wspólnie z nami staną się częścią innowacyjnego projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym projekcie skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Nigdy jeszcze nie podjęto działań adresowanych do tej grupy osób i ich rodzin na taką skalę i z tak nowatorską filozofią działania. Niepełnosprawność intelektualna i osoba niepełnosprawna to pojęcia nadal budzące często obawy, niezrozumienie. A stereotypy i drzemiące w nas obawy przekładają się na nasz stosunek w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Taka postawa sprawia, że ludzie ci spychani są na margines życia społecznego i pozostają na nim często do końca… Wcale tak nie musi być. Wszystko w naszych rękach” – zachęcają organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu i Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Społeczną sieć wsparcia posiada każdy z nas. Są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualnymi, zbudowanie tego typu relacji stanowi nie lada wyzwanie. Największym problemem nie jest wcale choroba, ale samotność, która izoluje ich od ludzi i otaczającego świata. Świat już dawno dokonał zmiany takich postaw. Teraz czas na nas.

grafika opisująca krąg wsparcia. W centrum jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Jest wpisana w dwa kręgi pn. Otoczenie nieformalne i otoczenie formalne, które łącznie tworzą jeden duży okrąg

Na czym polega Krąg Wsparcia?

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wątpliwości – w dalszym ciągu brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną samodzielny byt w miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów. Pomimo prowadzonych działań edukacyjnych wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest samotność, wykluczenie społeczne czy też zagrożenia związane z odejściem najbliższych.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w ich otoczeniu i tworzenie wokół tych osób Kręgu Wsparcia. Członkiem i Wolontariuszem Kręgu Wsparcia może zostać każdy z nas – istnieje szereg sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną we włączaniu ich do życia codziennego; towarzyszenie im podczas wspólnych aktywności czy też umożliwianie im odwiedzenia miejsc, w których mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Nawet najmniejszy gest, odrobina czasu i uwagi, by w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaszła pozytywna zmiana.

Kręgi Wsparcia tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Członkami kręgu może stać się lokalna kawiarnia, sklep, galeria lub inna instytucja, która otworzy się na osoby z niepełnosprawnością i ich potrzeby.

Każdy z nas może mieć swój udział w tej pozytywnej zmianie. Dołącz do nas. #jestemwkregach #AktywniObywatele

Więcej informacji na www.kregiwsparcia.pl/upowszechnianie


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu
ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
tel. 32 387 31 18, 693 695 150
email: ks.bytom@psoni.org.pl, zk.bytom@psoni.org.pl

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
e-mail: boris@boris.org.pl
www: www.boris.org.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas