Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

20.03.2014

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia realizuje projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”


Grupą docelową projektu są:
·         absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych
·         osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, z co najmniej dwoma symbolami w orzeczeniu lub jednym i w tym przypadku posiadające zaświadczeniem lekarskie potwierdzającym współwystępowanie dodatkowego schorzenia
·         nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy z terenu całego kraju
·         osoby przed ukończeniem 30 r. ż w momencie przystąpienia do projektu
 
 Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
·         trzymiesięczne płatne staże
·          indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy
·         pomoc w znalezieniu zatrudnienia
·         pomoc w kontynuacji nauki
·         warsztaty aktywizacji zawodowej
·         szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje
·         konsultacje specjalistyczne: z doradcą zawodowym, psychologiem oraz specjalistami różnych dziedzin
 
Do współpracy zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne, policealne i wyższe, które chciałyby swoim przyszłym i obecnym absolwentom z niepełnosprawnością zapewnić kontynuację nauki lub dobry start w życie zawodowe.
 
Kontakt: Anna Dobkowska specjalista ds. rekrutacji i obsługi BO
Adres biura: Centrum Integracja Gdynia
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel.: 505-606-776
 
Centrum Integracja Gdynia jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 
Jest to projekt systemowy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt realizują: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Fundacją Fuga Mundi. Jest to projekt ponadregionalny.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas