Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Śląskie: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

04.05.2021
Autor: inf. prasowa, fot. pexels.com
mężczyzna siedzi przy stole przy laptopie w maseczce na stole leży zeszyt i narzędzia o ścianę oparte deski

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18- 29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zaproszone są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą;
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze;
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 wskutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).

Jakie wsparcie?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
  • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu biznesplanu;
  • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym: 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak się zgłosić?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie należy złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na stronie poprzez jedną z form, o której mowa w informacji o naborze lub regulaminie rekrutacji uczestników.

Więcej informacji o projekcie.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas