Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Polski Język Migowy został dodany do ankiety Spisu Powszechnego

07.04.2021
Autor: inf. pras., fot. Maria Stewart/pexels.com
Źródło: rpo.gov.pl
dłoń na myszy komputerowej, obok klawiatura

W ankiecie Narodowego Spisu Powszechnego zaszły dwie znaczne zmiany dla społeczności osób głuchych: pytania mają zostać przetłumaczone na Polski Język Migowy, z kolei w pytaniu o używany w domu język – można już z listy wskazać PJM.

Język używany w domu

Jak informuje GUS Polski Język Migowy został wprowadzony do słownika języków zastosowanych w spisie. Osoby, które będą chciały zadeklarować PJM jako język używany w domu, po zaznaczeniu odpowiedzi „polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)” lub „wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)” będą miały możliwość wyboru pozycji „polski język migowy”. Ewentualnie będzie można także wybrać ze słownika języków pozycję „inny” i samodzielnie wprowadzić nazwę właściwego języka.

O problemach z dostępnością spisu dla osób głuchych pisaliśmy już kilkakrotnie na naszym portalu. 

Prezes GUS, Dominik Rozkrut, w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara podkreślił również, że w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 została także uwzględniona kwestia niepełnosprawności (zarówno potwierdzonych orzeczeniami, jak i deklarowanych). Informacje te będą jednak gromadzone na zasadzie dobrowolności.

Możliwość samodzielnego wypełnienia spisu

Z korespondencji biura RPO z Zastępcą Generalnego Komisarza Spisowego Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, Janusza Dygaszewicza, wynika też, że pytania z ankiety Spisu Powszechnego będą przetłumaczone na PJM i w takiej formie opublikowane zostaną na stronie NSP 2021. To oznacza, że osoby głuche i niedosłyszące będą mogły samodzielnie wypełnić ankietę.

Inne rozwiązania – w urzędzie gminy lub miasta

Osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu mogą skorzystać ze wsparcia swoich urzędów gminy lub miasta, które powinny oferować wsparcie informacyjne i wsparcie techniczne.

W przypadku jeśli osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu chcą uzyskać informacji, dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego 2021, w swoim urzędzie gminy lub miasta – muszą zgłosić taką potrzebę na trzy dni przed planowaną wizytą.

Jeśli osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu nie mają w domu warunków technicznych lub dostępu do internetu, to mogą bezpłatnie skorzystać z pomieszczeń spisowych, które są wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Pomieszczenia spisowe znajdują się w ich najbliższym urzędzie gminy, miasta lub urzędzie statystycznym, gdzie powinien być zapewniony swobodny dostęp (architektoniczny i komunikacyjny) oraz obsługa i pomoc w samospisie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Strona Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas