Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Minister Paweł Wdówik zdradza klucz do nowego systemu wsparcia

04.03.2021
Autor: not. Mateusz Różański, fot. YouTube
minister Paweł Wdówik podczas czatu na żywo po prawej sylwetka tłumacza PJM w prawym rogu logo integracji

Wsparcie kierowane w dużo większym stopniu do osoby z niepełnosprawnością niż do pracodawców czy opiekunów, z zachowaniem osłony socjalnej tych ostatnich. Tak będzie wyglądał, według zapowiedzi Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika, system wsparcia, który ma zacząć funkcjonować po wprowadzeniu nowego systemu orzecznictwa.

Podczas trzeciego już spotkania poprzez łącza internetowe – dwa poprzednie odbyły się w zeszłym roku – z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poruszano m.in. kwestię tego, jak ma docelowo wyglądać wsparcie osób z niepełnosprawnością po wprowadzeniu nowego systemu orzecznictwa. Ma to nastąpić w 2022 roku. Czytelnicy pytali m.in. o to, jak będzie wyglądała sytuacja opiekunów, czy w końcu zniknie pułapka rentowa i co z ludźmi, którzy już mają orzeczenia wydane na stałe. Punktem wyjścia do dyskusji z Pełnomocnikiem była przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Nie zabrakło zatem pytań o związane z nią działania rządu i jej wpływu na rynek pracy. 

Czytelnicy pytali też, czy świadczenia takie jak renta socjalna czy zasiłek pielęgnacyjny będą podnoszone.

Spotkanie z Pawłem Wdówikiem 4 marca zorganizowała Integracja we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie było na żywo transmitowane za pośrednictwem kanału Integracji na YouTube, profilu na Facebooku i portalu Niepelnosprawni.pl oraz na profilu FB Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Było także tłumaczone na Polski Język Migowy.

Cały zapis spotkania z ministrem poniżej.

Nikogo nie pozostawimy bez środków do życia

Powiązanie środków bardziej z osobą z niepełnosprawnością niż z jej opiekunem stale przewijało się w pytaniach kierowanych do ministra przez naszych Czytelników.

Z jednej strony same osoby z niepełnosprawnością widzą w tym szansę na większą niezależność. Z drugiej opiekunowie boją się, że będzie to oznaczać dla nich utratę środków do życia. Powstaje też pytanie, co z osobami całkowicie zależnymi, które nie są w stanie samodzielnie wskazać, kto ma się nimi zajmować.

- Nie planujemy żadnej rewolucji i nie zamierzamy pozbawiać nikogo środków do życia – wyraźnie powiedział minister Paweł Wdówik. 

Podkreślił on też, że jest zwolennikiem dożywotniego świadczenia dla opiekunów, których podopieczny zmarł.

- W nowym systemie wsparcia nie zamierzamy nikogo pozostawić samemu sobie bez wsparcia – tłumaczył minister Wdówik.

Samodzielne decyzje

Według jego zapowiedzi, wsparcie kierowane do rodziny osoby z niepełnosprawnością po osiągnięciu przez nią pełnoletności ma być powiązane właśnie z nią i to ona ma decydować, kto się ma nią zajmować. Pełnomocnik wskazał też, że zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo wiele osób nie będzie w stanie podjąć takiej decyzji, a ich życie całkowicie zależy od opieki świadczonej najczęściej przez rodziców.

- Z myślą o tej grupie w nowym systemie orzecznictwa planujemy stworzyć kategorię osób całkowicie zależnych – obiecał Paweł Wdówik.

Podczas spotkania padło pytanie o to, czy większe wsparcie będzie kierowane do opiekunów sprawujących opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością. Odpowiadając na nie, Pełnomocnik zarysował kształt systemu, w którym tacy opiekunowie mieliby adekwatnie większe wsparcie – ale powiązane z decyzją ich podopiecznych. Bo to same dorosłe osoby z niepełnosprawnością mają być, w zależności od swoich możliwości, głównymi decydującymi o tym, jak zarządzane ma być wsparcie dla nich.

Rynek pracy. Pracownik ważniejszy niż pracodawca

W podobny sposób wsparcie, wedle zapowiedzi ministra Wdówka, ma być kierowane na rynku pracy. Tam również docelowo podmiotem ma stać się sama osoba z niepełnosprawnością a nie jej pracodawca. Ten ma dalej otrzymywać środki – ale raczej kompensujące wyższe koszty zatrudniania pracownika z niepełnosprawnością. Już na przykład kwestia środków na dostosowanie miejsca pracy ma być bardziej w gestii samego pracownika.

- Chodzi o to, by pieniądze te nie były kierowane na remont łazienki w zakładzie pracy – podał przykład Paweł Wdówik.

Jego zdaniem trzeba skończyć z sytuacją, gdy większe kwoty otrzymywane z PFRON wprost wynikają tylko z zatrudniania większej liczby osób z niepełnosprawnością.

Likwidacja pułapki rentowej po reformie orzecznictwa

Mówiąc o rynku pracy, nie można pominąć tematu pułapki rentowej. Już na poprzednim spotkaniu we wrześniu 2020 r. Paweł Wdówik zapowiedział jej likwidację. Tym razem trochę ostudził nastroje wskazując, że choć odpowiednia ustawa już istnieje – to jej przyjęcie zależy również od wprowadzenia nowego systemu orzecznictwa.

 - W tej chwili moglibyśmy zabrać się za likwidację pułapki rentowej dla rencistów socjalnych, ale cały czas uczę się tego, że lepiej jest wprowadzać zmiany całościowe a nie cząstkowe – powiedział Paweł Wdówik.

System do wymiany

Wśród pytań od Czytelników pojawiło się też to dotyczące trenera pracy i zatrudnienia wspomaganego. To – jak wskazał Pełnomocnik – ważny element strategii na lata 2021-2030, a dokładniej planów zwiększenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.

- To oś nowego systemu zwiększenia aktywności – powiedział minister Wdówik. 

Bardzo wyraźnie potwierdził on, że obecny trzydziestoletni już system jest archaiczny i wymaga radykalnej zmiany. Czego dowodem jest na przykład to, że choć na dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą liczyć pracodawcy z rynku otwartego, to nie mogą już ich otrzymywać instytucje publiczne.  

Nowy system po reformie orzecznictwa

Kluczem do tych wszystkich zmian ma być jednak system orzecznictwa. Ustawa, która ma rozpocząć reformę ma zostać przyjęta, wraz z podpisem prezydenta jeszcze w tym roku. Tak, by od 2022 roku funkcjonował już nowy system. Pełnomocnik zastrzegł, że nie będzie w żadnym wypadku tak, że wszyscy będą musieli orzekać się na nowo.

- Orzeczenia wydane na stałe nie stracą ważności. W tym wypadku będzie to zależało od indywidualnych decyzji. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z nowego systemu wsparcia, powiązanego z nowym orzecznictwem, będzie mógł orzec się na nowo. Jeśli komuś będzie odpowiadał stary system, to będzie mógł w nim pozostać – uspokajał Pełnomocnik.

Jako cel nowego systemu orzecznictwa podał on lepsze i bardziej precycyjne kierowanie pomocy do osób z niepełnosprawnością, na co jego zdaniem nie pozwala obecny podział na trzy stopnie niepełnosprawności.

- Dziś osoba na wózku z dystrofią mięśniową, która wymaga całodobowego wsparcia, jest traktowana tak, jak całkowicie samodzielny człowiek z chorobą kardiologiczną – zauważył minister Wdówik.

Opiekun dorobi „na suwak”?

Jego zdaniem, nowy system orzeczniczy pozwoli też na lepsze kierowanie pomocy do opiekunów i przede wszystkim wyrównanie różnicy pomiędzy osobami otrzymującymi świadczenie pielęgnacyjne (1971 zł) a tymi z zasiłkiem dla opiekuna (620 zł).

Tu warto wspomnieć, że Pełnomocnik wspomniał o pracach ministerstwa nad możliwością dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego według mechanizmu suwaka. Jednak dodał, że póki co to rozwiązanie nie ma jeszcze aprobaty premiera.

Co ze świadczeniami

Podczas spotkania z Pełnomocnikiem nie mogło zabraknąć pytań o świadczenia otrzymywane przez osoby z niepełnosprawnością – a dokładniej podniesienia ich kwot. Pytania dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej spotkały się jednak z negatywną odpowiedzią. Minister zapowiedział przy tym zmiany w świadczeniu uzupełniającym tzw. 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Te jednak mają być powiązane z reformą orzecznictwa.

Co ciekawe, Pełnomocnik pozytywnie odniósł się do pomysłu stworzenia jakiegoś rodzaju gwarantowanego świadczenia dla osób z niepełnosprawnością (jednak bez żadnych wiążących deklaracji) i zapowiedział przyjrzenie się tematowi wcześniejszych emerytur dla osób z niepełnosprawnością.

Placówki do reformy

Tematem, który silnie rozpala emocje opiekunów są placówki. Zarówno te dziennego pobytu, jak i te, w których osoby z niepełnosprawnością mogłyby mieszkać na stałe po śmierci rodziców. Tu minister powołał się choćby na swoją współpracę z opiekunami dorosłych osób z autyzmem, które od lat walczą o stworzenie specjalnych środowiskowych domów samopomocy dla tej grupy. Utworzone bowiem w 2019 roku ŚDS-y typu D są skierowane do osób z autyzmem i tych z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pełnomocnik powiedział, że w resorcie rozważany jest postulat środowiska opiekunów o rozdzieleniu tych dwóch grup. Ponadto cały czas trwają prace nad systemem mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które sam Pełnomocnik nazwał priorytetowymi.

Na chwilę obecną jednak zapowiedział on plan zmiany funkcjonowania domów pomocy społecznej. Tak, by ich mieszkańcy mieli większą swobodę i mogli, na przykład, korzystać z warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Te zaś, wraz z ŚDS-ami i zakładami aktywności zawodowej również mają przejść pewne zmiany, poprzedzone wnikliwymi analizami. Tak, by jak powiedział Pełnomocnik, żadna osoba z niepełnosprawnością nie pozostała bez wsparcia.

Usługi asystenckie bardziej dostępne

Czytelnicy pytali także o usługi asystenckie. Paweł Wdówik podkreślił ich ogromną rolę w zapewnianiu niezależnego życia osobom z niepełnosprawnością, a także to, że muszą one być dostosowane do potrzeb różnych grup. W tym także dla takich, które potrzebują wsparcia 24 godziny na dobę, również w czynnościach higienicznych. Pełnomocnik powtórzył, że chce, by możliwie jak najszybciej usługi asystenckie i inne programy realizowane z Funduszu Solidarnościowego (na przykład opieka wytchnieniowa) były przypisane jako zadania zlecone samorządu. W tej chwili to samorządy decydują czy chcą i mogą je realizować, co prowadzi często do tego, że zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością jest ich pozbawiona.

Ważny głos środowiska

Wiele z zapowiedzi Pełnomocnika wymaga jeszcze dopracowania i ujęcia w konkretne zapisy ustawowe. Część pomysłów – jak choćby ten o powiązaniu wsparcia z osobą a nie z jej opiekunem, wymaga ogromnej pracy, ale też konsultacji społecznych, nim nabierze realnego kształtu. Dlatego też nasza redakcja będzie starać się regularnie organizować spotkania takie jak dzisiejsze, by nasi Czytelnicy mogli zabierać głos w ważnych dla środowiska sprawach. Ale też, by przedstawiciele władzy mogli konfrontować się z tym, jakie zmiany i w jakim kształcie powinny być wprowadzane.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • A czas leci
  Czas
  08.03.2021, 14:18
  Zmiany planowane są na 2022 r. Czyli tuż przed wyborami. Kolejna kiełbasa wyborcza.
  odpowiedz na komentarz
 • Pitolenie
  J8hu8
  07.03.2021, 12:54
  Chyba zapomnial o wyroku k38/18
  odpowiedz na komentarz
 • Pan minister bliżej niepelnosprawnych
  Obserwator
  07.03.2021, 11:38
  Dobrze byłoby gdyby pań minister przynajmniej raz w tygodniu dyzurawal przy telefonie i rozmawiał z niepełnosprawnymi o ich problemach i propozycjach. W dawnych czasach cesarz Franciszek Józef miał wyznaczony dzień, w którym przyjmował swych poddanych. Nawet ubogi chłop z okolic Krakowa mógł pójść do Wiednia by powiedzieć cesarzowi o swych problemach. Mysle, ze również pań minister w obecnych czasach mógłby ,,spotykac" się telefonicznie z niepełnosprawnymi. Tak będzie lepiej ponieważ nie każdy niepełnosprawny potrafi korzystać z internetu a osoby niewidome i slabowidzace maja kłopoty z pisaniem. Czekamy na podanie dnia tygodnia i godzin w jakich możemy dzwonić do pana ministra. Pan minister powinien być dla nas a nie my dla pona ministra.
  odpowiedz na komentarz
 • Zagadka na dziś
  erniu
  06.03.2021, 19:27
  "Dziś osoba na wózku z dystrofią mięśniową, która wymaga całodobowego wsparcia, jest traktowana tak, jak całkowicie samodzielny człowiek z chorobą kardiologiczną" I jestem ciekaw jak to rozwiążą. Z jednej strony się zgadzam że tak nie powinno być ale z drugiej osoba z dysfunkcją mięśniową może żyć wiele lat i przyjmować niewiele leków a osoba chora na serce ma leki które są z reguły drogie i jest większa szansa że umrze niespodziewanie/młodo. Choroby kardiologiczne są pierwszą albo drugą przyczyną wszystkich zgonów w polsce więc pytanie brzmi który z nich ma gorzej albo inaczej który wymaga lepszej opieki?
  odpowiedz na komentarz
 • .....
  M.Sz.
  06.03.2021, 15:09
  Zarzucamy w Polsce, że pogadanki "na żywo" z Putinem, czy innym batiuszką z byłego Sojuza są inscenizowane, to samo można powiedzieć i o p. Wdówiku. Specjalnie dobrane pytania, żeby pokazał, że on "ludzki pan jest", żeby mógł powtarzać swoje slogany, bo jak mawiał klasyk propagandy: "Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą". Szkoda tylko, że takimi osobami inspirują się polskie demokratyczne instytucje. Zamiast konkretów i REZULTATÓW DZIAŁANIA w sprawie rozwiązania kwestii np. waloryzacji zasiłku, zamiast dostosowania urzędów i szkół, zamiast wyrówna sytuacji opiekunów, zamiast usług opiekuńczych mamy "Dzień pieszego pasażera" i występy wesołego Romka, chwalące uroki życia w tym ziemskim "raju". Naprawdę żałuję, że środowisko nie może odwołac takiego figuranta , bo więcej on tylko przynosi....
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie do pana Pełnomocnika i Integracji
  zlekceważona
  05.03.2021, 20:37
  w wywiadzie było powiedziane , że na wszystkie pytania będzie odpowiedź, kiedy dowiemy się i jaki sposób Moje było krótkie co z osobami które zostały ostatnimi czasy uzdrowione mimo poważnych schorzeń i mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. po wielu latach umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W wywiadzie powiedziano ,, Nikomu nic nie zabierzemy" co jest nieprawdą, bo już wielu osobom zabrano i pozbawono podstawowego źródla dochodu jakim był zasiłek stały, już zabrano wielu osobom nie zważając nawet na to że jest pandemia. I mimo, że jest tak trudny czas nic się z tym nie robi. Ja czekałam na pomoc państwa cały długi rok trwającej pandemii.a wcześniej pracowałam 14lat, i jak zachorowałam miałam później przez 14 lat stopień umiarkowany m.in. z powodu złamanego kręgosłupa, I co mam robić Panie Pełnomocniku jak w wieku 50 lat uzdrowiono mnie z tego schorzenia, ja np.nie prowadzę samochodu itd. I tułam się przez cały czas trwania pandemi cały rok po MOPR ( wszystkiego około 100moich różnych wypraw po różnych instytucjach aby m.in. ulitowano się nade mną i dano mi podstawy do życia m.in. ubezpieczenie zdrowotne, bo nawet tego mnie pozbawiono przy tym lekkim stopniu niepełnosprawności, mimo, że przez 14 lat płaciłam składki w ZUS. Wiem, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności trzeba pomagać dużo więcej, ale nie znaczy to, żekosztem tych którzy maja poważne schorzenia i wiadomo jest że ich stan w dobie obecnej wiedzy nie poprawi sie z wiekiem. To nie jest jakieś małe np. niedowidzenie gdzie wiele osób w takim przypadku ma lekki stopien niepełnosprawności tylko to jest ZŁAMANY KRĘGOSŁUP a chyba nawet dziecko wie, że kręgosłup to podstawa całego organizmu, i wiem, że z wieloma osobami postąpiono podobnie w ramach zbliżającej się reformy orzecznictwa
  odpowiedz na komentarz
 • pułapka rentowa cd
  ON
  05.03.2021, 20:26
  Jak wynika z expose ministra pułapka rentowa ma byc zniesiona wraz z nowym orzecznictwem ,ktore ma w najlepszym wypadku obwiazywac dopiero w 2024r [ po 2 letnim okresie przejsciowym] Jak to się ma do unijnych praw równouprawnienia skoro w srodowisku osób z niepełnosprawnoscia dyskryminowani są wciąż rencisci socjalni..
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  AVE
  05.03.2021, 15:18
  Znowu nic w sprawie podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego którego ostatnia podwyżka była w listopadzie 2019. Czy będzie trzeba czekać kolejne 10 lat (tak jak było poprzednio) na podwyżkę ? Przecież ZUS podniósł zasiłek,
  odpowiedz na komentarz
 • Pułapka rentowa
  Niepełnosprawny z wyższym wykształceniem
  05.03.2021, 12:07
  Pan Minister szybko się nauczył ,że nie odpowiada się konkretnie na pytania.Wazy słowa jak opowiadać ludziom bajki ,a oni w nie wierzyli,ale żeby tych bajek nie trzeba było realizować.Ważne ,że Pan Minister i jego polityczni koledzy mają władzę i niezłą kasę.Reszta społeczeństwa to dla nich tylko wyborcy czyli liczna hołota .No troszkę bajek trzeba im naopowiadać żeby ich wybrali, ale tylko troszkę bo potem trzeba było by to realizować.Dla nie Pan Minister szybko nauczył się kłamać w ładny sposób.
  odpowiedz na komentarz
 • Emerytury zamiast rent dla niepełnosprawnych
  Magister
  05.03.2021, 11:41
  Zdrowi i młodzi policjanci otrzymują emerytury. W jakim wieku otrzymają emerytury niepełnosprawni ? Wielu niepełnosprawnych przepracowalo 20 -25 lat , maja 50 lat i więcej, dostają renty na określony czas, nusza co jakiś czas zgłaszać się ze swoimi opiekunami do orzecznikow ZUS i na kolejne 2 lata jest przedłużają renta...Dlaczego ci niepełnosprawni nie otrzymają emerytur jak policjanci. Przecież z wiekiem stan zdrowia się nie poprawi...Co strategia mówi o emeryturach dla niepełnosprawnych ?
  odpowiedz na komentarz
 • uprawnienia OzN
  Mirosław
  05.03.2021, 09:34
  Na podstawie orzeczenia lub legitymacji, OzN maja prawo do korzystania z szeregu ulg podczas korzystania z korzystania środków masowego przewozu. (decyduje stopień niepełnosprawności). Również te uprawnienia są przenoszone na Opiekunów w sytuacji gdy fizycznie towarzyszy - podróżuje z OzN. Dlaczego Opiekun nie może korzystać z takiego uprawnienia, gdy korzysta ze środka przewozu, bez obecności OzN. Np Opiekun jedzie po lekarstwa, jedzie do szpitala gdzie przebywa OzN itd itd - chodzi o takie sytuacje gdzie Oz N nie może podróżować a opiekun jedzie w interesie i na rzecz OzN ?! Czy nie należy wprowadzić specjalnej legitymacji z takimi uprawnieniami, a dysponentem takiej legitymacji powinna być OzN !!!!!!!!!!!!????????????
  odpowiedz na komentarz
 • wcześniejeszcze emerytury dla niepełnosprawnych
  Ola
  05.03.2021, 09:24
  Dlaczego schorowana osoba z niepełnosprawnością musi pracować dłużej niż zdrowy w sile wieku policjant? Przecież osoba niepełnosprawna wiadomo, że z wiekiem nie ozdrowieje wręcz przeciwnie, jak dla mnie wcześniejsze emerytury to prorytet, przy tej całej reformie której celem jest uzdrowieć niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • fag
  KYF
  05.03.2021, 09:10
  Tutaj potrzebna jest zmiana ale tych wszystkich przydupasów w garniturach co wypowiadają się w imieniu ON
  odpowiedz na komentarz
 • Oszustwo
  ciekawski
  05.03.2021, 09:00
  Dawno obiecywana kwota wolna od podatku 8000, renty i emerytury bez podatku, zniesienie pułapki rentowej, zrównanie zasiłków dla opiekunów dorosłych z opiekunami dzieci. Gzie to wszystko jest i kiedy będzie wprowadzone ? NIGDY
  odpowiedz na komentarz
 • Dopiero...
  Bomba
  05.03.2021, 06:39
  Dopiero w nowym orzecznictwie pomoc będzie szła do pracownika a w mniejszym stopniu do pracodawcy. Wtedy kiedy wszystkich pracujących niepełnosprawnych uzdrowią na komisjach, zostaną ci, którzy nie są w stanie pracować. Wtedy same oszczędności. Dla pracownika nie, bo do pracy nie będzie w stanie pójść, dla pracodawcy też nie, bo jak nie będzie w pracy niepełnosprawnych, to po co?
  odpowiedz na komentarz
 • Nikogo nie pozostawimy bez środków do życia.....
  rud
  05.03.2021, 00:44
  wszystko pięknie - prosze się zorientować (można napisać naprawdę ciekawy artykuł) na temat: Pana Jakuba Banaszka Prezydenta Miasta Chełma - ilu pracowników niepełnosprawnych zwolnił z pracy już w tym roku, i ilu zamierza (ochrona dla niepełnosprawnych, heehheeh)
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekunowie na EWK
  Opiekun na EWK
  04.03.2021, 22:36
  Co z matkami na EWK / 20 lat pracy prawie 30 na EWK/ to prawie 50 lat pracy i Wegetacja jak nic za 1.025,- .Co za wstyd by nie wyrownac do kwoty swiadczenia matkom seniorkom wiek 65- 80 l nadal sprawujacym opieke 24 na24 nad niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. To ponizenie jak nic za nasze 20 lat pracy i dalszej opieki nad ON. Nie mowcie ze dbacie o Seniorow bo to nieprawda. Co Domy Seniora pewnie ON lezace z lozkiem tam zaciagniemy lub prowadzonego za reke dorosłego a niesamodzielnego naplecy wezmiemy i hura bedziemy w Domach Seniora sie bawic jak nic. Wstyd i nic wiecej byod 2015 r. seniorkom nie pomoc.Oczekujemy odpowiedzi kiedy kwota wyrownawcZa do kwot swiadczenia. Nie zasłaniajcie sie orzeczeniem bo nasze ON maha w ZUS stale zadna praca wszelka praca i koniecznosc stałej opieki drugiej osoby w podstawaowych funkcjach zycia. Co jeszcze malo. Biegli ubezwłasnowolnili ze wzgledu na stam ich zdrowia. Jeszcze malo. To dajcie kwote wyrownawcza do kwoty swiadczenia tym opiekunm starszym a reszte sobie orzekajcie bo ich stan w wieku 40,50 60 lat juz sie nie poprawi jak nic. A kazecie nam wegetowac za 1.025 podczas gdy swiadczenie/ bywa bez 1 dnia pracy / jest 2.800, - brutto do reki 1.971. to 2 nasze EWK. Ponizenie nas na stare lata i zapewniona wegetacja.
  odpowiedz na komentarz
 • Dot. matek na EWK i emeryturaxh glodowych
  matka na EWK
  04.03.2021, 21:45
  Co z matkami na EWK i emeryturach ze tak powiem glodowych. Pracowałysmy 20 lat nawet mimo ciezkich stanow ON. Obecnie bedac na EWK prawie 30 lat opiekujac sie synem niezdolnym do samodzielnej egzystencji mam 1.025,- netto do regi. To wegetacja w porownaniu z tym co maja matki na swiadczeniu/ nawet bez 1 dnia pracy / 1.971,- i jeszcze im sie robi tzw, fortke by mogły dopracowac My na EWK 20 lat pracy i prawie 30 lat na EWK łacznie ok 50 lat pracy. Dlaczego mamy wegetowac za 1.025 ,- to nie jest sprawiedliwe a wrecz upokarzjace nas starsze matki tylko za to ze kiedys pracowałysmy 20 lat. Dalej opieka trawa 24 na 24 . Kiedy nam dorowna sie kwote do kwoty swiadczenia . Prosimy od 2015 r. I nic. Czekam na odpowiedz. Wegetacja jak nic dla nas od 2015 . matki swiadczenia rosnace .prosze policzyc ile tysiecy wiecej od nas ze swiadczen do reki wzięly i to co maja oplacane i jeszcze fortka dla nich na dorabianie bo co malo???????. Tak nie powinno byc EWK to za ciezka harówke 20 lat.
  odpowiedz na komentarz
 • Echh,
  ADrian
  04.03.2021, 21:35
  Likwidacja pułapki rentowej to może faktycznie być kwestia do wdrożenia całościowego. Jednak, zrównanie uprawnień Rencistów socjalnych z tytułu niezdolności do pracy to jest robota na już. Dyskryminacja rencistów socjalnych jest bardzo nie fair. Przekroczy o 1 gr, renta do zwrotu. A tymczasem z tytułu niezdolności nie dość że są progi zmniejszeń, to jeszcze rozliczenie miesięczne lub roczne, co się bardziej opłaca. No ale jak socjalny przekroczy ten 1 grosik, to kaska do budżetu wraca, więc przez ten rok, dwa jeszcze trochę oszczędzą.
  odpowiedz na komentarz
 • Zabrakło konkretów
  Mistrz
  04.03.2021, 19:37
  Plany były już rok temu, jak rozumiem. Co zrobił Wdówik, jako wiceminister ? Nic. Chce, planuje, dementuje, dyskryminuje, rozumie i...bierze wysoką pensję, bo mu się należy.
  odpowiedz na komentarz
 • Wcześniejsze emerytury dla niepełnosprawnych ?
  Jerzy
  04.03.2021, 18:18
  A co z wcześniejszymi emeryturami dla niepełnosprawnych ? Zdrowi policjanci i wojskowi maja wcześniejsze emerytury. Do ilu lat będą pracować niepełnosprawni ? Wolimy emerytury niż renty.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas