Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

NIK: na przejściach w kujawsko-pomorskim są dostosowania dla osób z niepełnosprawnością. Ale...

24.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
Źródło: nik.gov.pl
kobieta w czarnym płaszczu z torebką w ręce przechodzi przez pasy

Niemal wszystkie skontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) przejścia dla pieszych w województwie kujawsko-pomorskim były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jednak w różnym stopniu.

NIK w 2020 r. skontrolował 91 wybranych najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w województwie kujawsko-pomorskim. Choć w latach 2016-2019 odnotowano na tym terenie najmniej wypadków w Polsce to wskaźnik ich ciężkości i odsetek wypadków z udziałem pieszych, sprawiły, że region ten wypadł najgorzej w statystykach na tle całego kraju.

Słaby monitoring bezpieczeństwa

W badanym okresie (2016 - I półrocze 2020) w wypadkach z udziałem pieszych życie straciło 161 osób, ranne zostały 994 osoby. Na przejściach miesięcznie średnio ginęła jedna osoba, a 12 zostawało rannych.

„Większość skontrolowanych jednostek nie monitorowała stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, ani nie przeprowadzała analiz co do przyczyn wypadków. NIK ustaliła, że 14 z 17 zarządców dróg i zarządzających ruchem nie zbierało danych o wypadkach we własnym zakresie” – donosi NIK w raporcie.

Policja zaś nie dysponowała wiarygodnymi statystykami zdarzeń drogowych.

Nie wszędzie jest dobrze

Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne i dostosowania przejść dla nich, NIK stwierdził, że większość była dostosowana, ale w różnym stopniu. Prawie wszędzie były obniżone krawężniki, a w miastach stosowano płyty kierunkowe. Wyjątkiem był brak chodnika na dwóch drogach powiatowych w powiecie nakielskim i jednej w powiecie brodnickim. Tam pieszy musiał zejść na pobocze gruntowe. Największe utrudnienia w tym zakresie stwierdzono na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Rypinie.

„Krawężniki chodnika miały po 20 cm wysokości, a jego szerokość po jednej stronie wynosiła około 90 cm, co mogło utrudniać poruszanie się osób na wózku inwalidzkim” – podaje NIK.

Dobre praktyki

 Z działań w ramach dobrych praktyk warto wymienić te z Bydgoszczy w 2017 r., gdzie z dotacji dla organizacji pozarządowych zrealizowano projekt „Wszyscy jesteśmy pieszymi”. W jego ramach powstał „Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”.

„Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobom starszym, słabowidzącym i niewidomym korzystano z Wytycznych do stosowania elementów informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z kwietnia 2013 r., opracowanych przez ZDMiKP przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Bydgoszczy. Na tym tle szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że w 2019 r. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy przeprowadził 34 audyty bezpieczeństwa przejść dla pieszych na odcinkach dróg o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a działania te kontynuował także w 2020 r.” – czytamy w raporcie.

Pełny raport na stronie NIK.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas