Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulgi Miejskiego Zakładu Komunikacji dla osób niepełnosprawnych w Zielonej Górze

28.11.2006

Do bezpłatnych przejazdów na liniach dziennych uprawnione są następujące osoby:

 • Osoby o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunowie w czasie podróży
  Na podstawie:orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wystawionego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia o I grupie inwalidztwa
 • Osoby o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierające świadczenia socjalne, oraz ich opiekunowie w czasie podróży
  Na podstawie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, a także zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej
 • Osoby ociemniałe i ich przewodnicy
  Na podstawie: dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność
 • Uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem
  Na podstawie: orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wystawionego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i ważnej legitymacji szkolnej
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  Na podstawie: książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego
 • Opiekunowie towarzyszący w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji
  Na podstawie: książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą

Do przejazdów ulgowych na liniach dziennych uprawnione są następujące osoby:

 • Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nieobjęte obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub
  niepełnosprawności
  Na podstawie: zaświadczenia wydanego przez organy szkolne
 • Emeryci i osoby do 70 roku życia, pobierające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy, oraz ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny
  Na podstawie: dowodu osobistego i zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez ZUS czy MOPS

Opracowane na podstawie Uchwały nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia  22 lutego 2000 r. w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra.

Opracowanie: Halina Lech, Centrum Integracja Zielona Góra

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas