Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rządowe wsparcie także dla spółdzielni socjalnych. Zobacz, jak otrzymać pomoc

09.02.2021
Autor: Mateusz Różański, fot. pexels.com
Źródło: gov.pl
mężczyzna w zakładzie stolarskim hebluje deskę

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy, dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Na takie wsparcie mogą liczyć spółdzielnie socjalne w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej 7.0.

By uzyskać wsparcie z Tarczy, spółdzielnia musi złożyć wniosek i spełniać warunki adekwatne do każdego z trzech rodzajów pomocy.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

Warunkiem otrzymania świadczenia na rzecz utrzymania miejsc pracy jest wykazanie spadków przychodu o minimum 40 proc. w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku.

Ponadto wsparcie otrzymają spółdzielnie, które:

  • nie mają zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków lub
  • zawarły umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub
  • otrzymały decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacają raty lub
  • korzystają z odroczenia terminu płatności.

Spółdzielnia spełniająca te warunki może liczyć na wsparcie w wysokości 2 tys. złotych miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika w przeliczeniu na pełen etat przez maksymalnie trzy miesiące.

To dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zatrudnionych krócej niż 3 miesiące, oraz pracowników których wynagrodzenie przekracza 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także za miesiące, w których spółdzielnia korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Wniosek o świadczenie w formie elektronicznej należy kierować do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.

Wsparcia nie otrzymają spółdzielnie spełniające przesłanki do ogłoszenia upadłości jak również te, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. złotych przysługuje spółdzielniom socjalnym zaliczanym do mikro lub małych przedsiębiorców. Oprócz tego spółdzielnie muszą wykazać, że odnotowały spadek przychodów o minimum 40 proc. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku i nie zawiesiły działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r.

Wniosek o dotację w formie elektronicznej należy kierować do powiatowego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

O zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne mogą starać się spółdzielnie socjalne będące płatnikami składek, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia. Ale tylko te, które:

  • odnotowały spadek przychodów o minimum 40 proc. w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku,
  • były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.,
  • przekażą do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.(chyba że są zwolnione z tego obowiązku),
  • na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie były w trudnej sytuacji.

Jeżeli spółdzielnia opłaciła składki, ale spełnia warunki do ich umorzenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie ma zaległości na koncie.

Wniosek o zwolnienie z płacenia składek w formie elektronicznej należy kierować do ZUS w terminie do 31 marca 2021 r.

Wzory dokumentów i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas