Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stan zdrowia osób niepełnosprawnych (2004)

18.08.2006
Źródło: gus.pl, opracowanie: Maria Czogała

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2004 roku badanie: „Stan zdrowia ludności Polski”. Na podstawie danych zebranych podczas tego badania (www.gus.pl) przygotowany został niniejszy raport dotyczący osób niepełnosprawnych.

Analiza oceny stanu zdrowia osób niepełnosprawnych pokazuje, że tylko około 10% osób niepełnosprawnych ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry natomiast ponad połowa z nich uważa swój stan zdrowia za zły lub bardzo zły (Wykres 3).

wykres: Ocena stanu zdrowia osób niepełnosprawnych

Wykres 3
Ocena stanu zdrowia osób niepełnosprawnych

Większość osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w badaniu, to osoby pozostające w związkach małżeńskich (około 61%). 22% osób niepełnosprawnych to wdowcy lub wdowy, 12% to osoby niezamężne, natomiast 5% osób niepełnosprawnych to osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji.

wykres: Stan cywilny osób niepełnosprawnych

Wykres 4
Stan cywilny osób niepełnosprawnych

Podczas badania ankietowane osoby niepełnosprawne zostały zapytane o ocenę pewnych swoich umiejętności związanych ze zdolnościami wzrokowymi, słuchowymi oraz ruchowymi. Zostały im zadane pytania między innymi o zdolność przeczytania np. artykułu w gazecie bez okularów (szkieł kontaktowych), wyraźne słyszenie rozmowy z jedną osobą bez aparatu słuchowego, samodzielne przejście 500 m bez balkonika, laski lub kuli oraz o samodzielne wejście na schody i zejście z nich z wysokości 1 piętra bez laski czy kuli. Rozkład odpowiedzi na pytania związane ze zdolnościami wzroku oraz słuchu przedstawia wykres 5, natomiast wykres 6 prezentuje rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące zdolności ruchowych.

wykres: Osoby niepełnosprawne według zdolności widzenia i słyszenia oraz struktury wiekowej

Wykres 5
Osoby niepełnosprawne według zdolności widzenia i słyszenia oraz struktury wiekowej

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Osoby niepełnosprawne według niektórych zdolności chodzenia oraz struktury wiekowej

Wykres 6
Osoby niepełnosprawne według niektórych zdolności chodzenia oraz struktury wiekowej,
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Największą grupę osób niepełnosprawnych stanowią osoby ze schorzeniami układu krążenia (około 48,5%). Do drugiej najliczniej występującej grupy należą osoby z uszkodzeniami i chorobami narządu ruchu (około 46%). Mniejsze, ale nadal liczne, grupy stanowią osoby z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku (29,5%) oraz schorzeniami neurologicznymi (29%).

wykres: Osoby niepełnosprawne według występujących grup schorzeń
 
Wykres 7
Osoby niepełnosprawne według występujących grup schorzeń,
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Wykres 8 przedstawia odsetek osób niepełnosprawnych według występującej grupy schorzeń oraz płci.

wykres: Osoby niepełnosprawne według występującej grupy schorzeń oraz płci

Wykres 8
Osoby niepełnosprawne według występującej grupy schorzeń oraz płci,
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ
 
Wśród dzieci niepełnosprawnych (osoby w wieku 0-14 lat), które uczestniczyły w ankiecie (w tym przypadku odpowiedzi na pytania udzielały same dzieci lub opiekunowie za nie odpowiedzialni) więcej jest niepełnosprawnych chłopców (około 59%) w stosunku do niepełnosprawnych dziewczynek (około 41%). W tabeli 5 widać, że zarówno w grupie chłopców, jak i dziewczynek więcej jest tych, które mają kłopoty i trudności zdrowotne.

tabelatabela: Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat ze względu na płeć oraz kłopoty i trudności ze zdrowiem

Tabela 5
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat ze względu na płeć oraz kłopoty i trudności ze zdrowiem

Najwięcej dzieci niepełnosprawnych biorących udział w badaniu miało problemy ze wzrokiem (około 25%). Około 24% dzieci niepełnosprawnych ma kłopoty w mówieniu, 21% ma kłopoty w poruszaniu się. Najmniej – 11% ma kłopoty ze słuchem. Pozostałe 19% charakteryzuje boryka się z innymi problemami (Wykres 9). Zauważyć jednak można, że liczby dzieci niepełnosprawnych z różnymi problemami zdrowotnymi nie różnią się od siebie znacząco.

 wykres: Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według kłopotów ze zdrowiem

Wykres 9
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według kłopotów ze zdrowiem

Wśród niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-4 lat najwięcej jest tych z problemami z poruszaniem się. Zarówno w grupie niepełnosprawnych dzieci w wieku 5-9 lat, jak i w wieku 10-14 lat najwięcej jest tych z kłopotami ze wzrokiem (Wykres 10).

wykres: Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według wieku oraz kłopotów ze zdrowiem

Wykres 10
Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat według wieku oraz kłopotów ze zdrowiem, KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas