Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

KRUS: I renta, i praca

22.01.2013
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować w czasie jej pobierania działalność, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, jak zatrudnienie czy inna praca zarobkowa. Jednocześnie nie utracą prawa do renty.

Reguluje to od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) wprowadzona ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637).

Trzeba jednak pamiętać, że gdy rencista KRUS będzie wykonywał pracę i pobierał rentę okresową, może ona ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu (część uzupełniająca tej renty). Gdy przychody rencisty przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 2457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 4563,30 zł), część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia przychodu, ale nie więcej niż o 528 zł – czyli maksymalną kwotę zmniejszenia.

Jeśli dochód rencisty przekroczy kwotę 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca renty z KRUS z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku, gdy przychody nie przekraczają kwoty 2457,20 zł, okresowa renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy nie ulega zmniejszeniu ani zawieszeniu.

KRUS informuje, że te osoby, które przed 1 stycznia 2013 r. miały wstrzymaną wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy ze względu na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów.

Więcej informacji: www.krus.gov.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

Prawy panel

Sonda

Jak często wyjeżdżasz na urlop?

Biuletyn