piątek, 31 października 2014 r.
Praca
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Praca >> KRUS: I renta, i praca
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
KRUS: I renta, i praca
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna

Osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować w czasie jej pobierania działalność, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, jak zatrudnienie czy inna praca zarobkowa. Jednocześnie nie utracą prawa do renty.

Reguluje to od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) wprowadzona ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637).

Trzeba jednak pamiętać, że gdy rencista KRUS będzie wykonywał pracę i pobierał rentę okresową, może ona ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu (część uzupełniająca tej renty). Gdy przychody rencisty przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 2457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 4563,30 zł), część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia przychodu, ale nie więcej niż o 528 zł – czyli maksymalną kwotę zmniejszenia.

Jeśli dochód rencisty przekroczy kwotę 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca renty z KRUS z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku, gdy przychody nie przekraczają kwoty 2457,20 zł, okresowa renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy nie ulega zmniejszeniu ani zawieszeniu.

KRUS informuje, że te osoby, które przed 1 stycznia 2013 r. miały wstrzymaną wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy ze względu na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów.

Więcej informacji: www.krus.gov.pl

Data opublikowania dokumentu: 2013-01-22, 11.19

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

A co z ZUS?

A co z ZUS?

zaintereso...
11:46 22.01.2013

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji