Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gniew i Pelplin - miastami bez barier?

30.05.2006

logo: patronat medialny Integracji

Po raz kolejny studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej sprawdzą miasta pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. W 2006 roku zaproszenie do zrealizowania warsztatów studenckich „MIASTA BEZ BARIER” przyjęły samorządy Gniewu i Pelplina, gdzie w dniu 1 czerwca 2006 odbędą się zajęcia terenowe.

Zdjęcie: studenci podczas warsztatów
Zdjęcie z ubiegłorocznych warsztatów, które odbyły się w Kwidzynie, autorzy zdjęć: Agnieszka Posadzy i Weronika Zadworna

Warsztaty studenckie „Miasta Bez Barier” to ćwiczenia terenowe, podczas których studenci poznają świat z pozycji osoby niepełnosprawnej. W tym celu siadają na wózki inwalidzkie i wkładają specjalne gogle, aby poznać i odczuć potrzeby osób o niepełnej sprawności ruchowej oraz osób niewidomych. Pięcioosobowe grupy studentów wspierane dodatkowo niepełnosprawnymi mieszkańcami mają do wykonania specjalnie przygotowane zadania. Zadania polegają na wykonaniu podstawowych czynności np.: na skorzystaniu z usług poczty, banku, dokonania zakupów w sklepie czy odwiedzenia kawiarni. Wrażeniami z bycia niepełnosprawnym, studenci dzielą się podczas otwartej dyskusji zaraz po zakończeniu zajęć terenowych. Podczas tych zajęć studenci nie tylko wskazują zauważone bariery architektoniczne, ale również szukają miejsc dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Na podstawie swoich spostrzeżeń wypełniają Karty Obiektu, które zawierają informacje nt. dostępności i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Poszczególne obiekty zaznaczane są na mapach, w ten sposób studenci próbują stworzyć mapę dostępności miasta.

Zdjęcie: osoba na wózku przezd niedostosowanym podjazdem
Zdjęcie z ubiegłorocznych warsztatów, które odbyły się w Kwidzynie, autorzy zdjęć: Agnieszka Posadzy i Weronika Zadworna

Warsztaty studenckie są elementem szerszego programu edukacyjnego „Projektowanie przestrzeni wspólnej”, który realizowany jest na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Program objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego oraz JM Rektora Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia. Program ten służy wdrażaniu zasad projektowania uniwersalnego, którego celem jest stworzenie przestrzeni uwzględniającej potrzeby wszystkich użytkowników.  Dokonać tego można poprzez uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych przyszłych architektów i kreatorów otaczającej nas przestrzeni. Odbiorcami działań są zarówno studenci architektury, ale również dzięki realizacji zajęć na terenie miast, odbiorcami stają się mieszkańcy i władze samorządowe. Wnioski i propozycje projektowe przedstawiane przez studentów mają służyć stworzeniu przestrzeni, z której będą mogli korzystać na równych prawach sprawni i niepełnosprawni.

Zdjęcie: student na wózku przed ciągiem schodów
Zdjęcie z ubiegłorocznych warsztatów, które odbyły się w Kwidzynie, autorzy zdjęć: Agnieszka Posadzy i Weronika Zadworna

Tego typu zajęcia uświadamiają studentom, z jakimi problemami spotykają się osoby niepełnosprawne i jak mało znaczące przeszkody dla osób sprawnych stają się barierami nie do przebycia dla osób poruszających się na wózkach czy osób niewidomych. Doświadczenia zdobyte podczas warsztatów uzmysławiają młodym architektom znaczenie i wagę ich przyszłych działań. Działań mogących okazać się zbawiennymi dla wszystkich tych, którzy mają trudności w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej. To dzięki dobrym i przemyślanym rozwiązaniom architektonicznym osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności. Gdy przestrzeń wokół nas będzie dostosowana do potrzeb wszystkich mieszkańców, będzie można realizować idee społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wszyscy mają równe prawa i równe szanse w realizacji swoich celów.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką tworzenia przestrzeni wspólnej, a szczególnie osoby niepełnosprawne, do udziału w otwartej dyskusji, która odbędzie się po zakończeniu zajęć terenowych o godz. 15.30 do Hali Sportowej przy ul. Kusocińskiego 10 w Gniewie.

PROGRAM WARSZTATÓW MIASTA BEZ BARIER:

WYKŁADY WPROWADZAJĄCE - 30.05.06 wtorek, godz. 8.15 sala 213 GG Politechniki Gdańskiej
- wykład wprowadzający w problematykę Warsztatów
- wykład firmy Besam, poświęcony rozwiązaniom automatyki drzwiowej,

WARSZTATY “MIASTA BEZ BARIER” - 1.06.2006 czwartek
 
- godz. 10.30 - otwarcie Warsztatów w Hali Sportowej w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10,
w programie: otwarcie warsztatów przez burmistrzów Gniewu i Pelplina, przekazanie wózków inwalidzkich zakupionych przez firmę Besam na potrzeby realizacji warsztatów studenckich, wykład wprowadzający dot. zajęć w terenie, krótkie szkolenie bhp na temat poruszania się na wózkach inwalidzkich losowanie zadań do wykonania przez poszczególne grupy,  ok. godz. 11.30 - wyjazd do Pelplina i Opalenia, 
- godz. 12.00 - 14.00 zajęcia terenowe w Gniewie, Pelplinie i Opaleniu, powrót z Pelplina i Opalenia ok. godz. 14.00
- godz. 14.30 powrót do Gniewu do Hali Sportowej przy ul. Kusocińskiego 10
- godz. 14.30-15.30 – przerwa na posiłek,
- godz. 15.30 - omówienie zajęć terenowych i otwarta dyskusja,
- ok. godz. 18.00 - zwiedzanie Zamku w Gniewie.Autor: dr inż. arch. Marek Wysocki
Źródło: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas