Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

10 pytań Czytelników o kompleksową rehabilitację. PFRON odpowiada

01.02.2021
Autor: Mateusz Różański, fot. geralt/Pixabay.com
Grafika przedstawia trzy duże znaki zapytania stojące na stole otoczonym pustymi krzesłami

Za pośrednictwem maili i komentarzy do naszej redakcji trafia coraz więcej pytań dotyczących programu kompleksowej rehabilitacji, realizowanego przez PFRON. Pytania te na bieżąco przekazujemy organizatorom projektu. Oto odpowiedzi.

Po przerwie ponownie rusza nabór do projektu kompleksowa rehabilitacja, realizowanego przez PFRON. Zastanawiasz się, czy możesz wziąć udział w tym programie? Do kogo jest skierowany i jaki jest jego cel? Przeczytaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.

 1. Do kogo jest skierowany program kompleksowej rehabilitacji?

Do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, nie posiadają kwalifikacji zawodowych, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

 1. Czy celem programu jest poprawa stanu zdrowia uczestników?

Celem programu jest przede wszystkim podjęcie zatrudnienia przez uczestników na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja medyczna ma na celu poprawę sprawności w zakresie niezbędnym do wykonywania przyszłej pracy. Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe.

 1. Czy program jest rodzajem turnusu rehabilitacyjnego?

Zdecydowanie nie, turnusy rehabilitacyjne mają na celu poprawę kondycji zdrowotnej kuracjuszy. W kompleksowej rehabilitacji chodzi przede wszystkim o zdobycie nowego zawodu, a rehabilitacja lecznicza i wsparcie psychospołeczne wspomagają tylko ten proces.

 1. Czy z programu mogą korzystać osoby niewidome?

Jak najbardziej. Wszystkie cztery ośrodki przeszły z pozytywnym wynikiem audyt, zgodny z wymogami PFRON pod kątem pobytu osób z niepełnosprawnością, w tym niedowidzących i niewidomych. Ponadto osoby te mogą przez pierwsze dni pobytu w ośrodku korzystać z pomocy asystenta, który pomaga im w orientacji przestrzennej w ośrodku. W trakcie szkoleń osoby niewidome i niedowidzące mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia, np. specjalne nakładki na komputer.

 1. Czy do programu mogą się zgłaszać osoby 50+?

Do programu może zgłosić się każda osoba, która chciałaby podjąć zatrudnienie, a nie jest w stanie wykonywać dotychczasowego zawodu. Ośrodki oferują dużą gamę szkoleń zawodowych, a każdy uczestnik przed właściwym szkoleniem zawodowym realizuje szkolenie komputerowe.

 1. Czy w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na pomoc lekarza psychiatry?

Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są placówkami leczniczymi i nie prowadzą terapii psychiatrycznej ani żadnej innej. Osoby przystępujące do rehabilitacji powinny mieć ustabilizowany stan zdrowia, aby bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach.

 1. Czy ktoś może odwiedzić uczestnika programu?

Tak, ale w obecnym czasie, w związku z zagrożeniem epidemicznym, odwiedziny uczestników odbywają się optymalnie na świeżym powietrzu lub, jeśli nie pozwalają na to warunki atmosferyczne, w wyznaczonym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Odwiedzający przed spotkaniem z uczestnikiem wypełniają ankietę epidemiologiczną i poddają się pomiarowi temperatury. Oczywiście podczas spotkania odwiedzający uczestników i uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta podczas całej wizyty.

 1. Co jest opłacone ze środków programu, a za co trzeba dodatkowo zapłacić?

Wszystkie koszty pokrywa PFRON w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, mają zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych. Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, może ono przebywać z nim w ośrodku, który zapewnia mu przedszkole i szkołę. Wszystkie działania oferowane w ramach projektu: warsztaty, szkolenia, porady i konsultacje są bezpłatne dla uczestnika. Jedynym kosztem, który musi pokryć osoba, która zamierza wziąć udział w programie, to dojazd na komisję kwalifikacyjną, która decyduje o udziale w projekcie.

 1. Jaka jest pomoc dla uczestników w znalezieniu pracy po ukończeniu programu?

Po ukończeniu programu uczestnik może liczyć na pomoc pośrednika pracy do chwili podjęcia zatrudnienia oraz w pierwszych miesiącach pracy. Pomoc ta polega m.in. na umawianiu na spotkania z przyszłym pracodawcą i przygotowywaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Po podjęciu pracy można się zwrócić do pośrednika oraz psychologa ośrodka o pomoc w problemach związanych z pracą.

 1. Czy ośrodki są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach elektrycznych?

Wszystkie ośrodki są gotowe na przyjęcie osób poruszających się na wózkach elektrycznych, co zostało potwierdzone w specjalnym audycie, sprawdzającym przygotowanie ośrodków na przyjęcie osób z różnymi typami niepełnosprawności.


Więcej informacji na temat programu rehabilitacji kompleksowej znajdziesz w naszym artykule.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o zadawanie ich:

 • w komentarzach pod artykułem

lub

 • bezpośrednio organizatorom programu w PFRON – tel.: 22 50 55 600 (pon. - pt. w godz. 9-16), e-mail: ork@pfron.org.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dostosowania dla niewidomych
  Hanna Pasterny
  05.02.2021, 10:11
  Cieszy mnie, że jest postęp i niewidomi uczestnicy w pierwszych dniach mogą korzystać z pomocy asystenta. Jednak zaniepokoiła mnie informacja, że tylko na terenie ośrodka. Czy to znaczy, że nadal nie przewiduje się nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się po najbliższej okolicy? Dla osoby niewidomej to niezbędna część rehabilitacji podstawowej. Na czym polega dostosowanie ośrodków do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących: brajlowskie i powiększone napisy na wszystkich pokojach, kontrastowe oznaczenie szklanych powierzchni, znaczniki Totupoint, udźwiękowienie i brajlowskie napisy w windzie? Te 2 udogodnienia muszą iść w parze. Gdy winda tylko mówi, osoba niewidoma nie wie, który przycisk wcisnąć, natomiast gdy nie jest udźwiękowiona, niewidomy nie wie, na którym piętrze się zatrzymała. Przypuszczam, że pisząc o specjalnych nakładkach na komputer, PFRON ma na myśli program udźwiękawiający. To dobre rozwiązanie, ale niewystarczające. Czy osoby prowadzące szkolenia komputerowe oraz inne, na których wykorzystywany jest komputer (np. administracyjne), posiadają wiedzę z tyfloinformatyki i są w stanie nauczyć niewidomego uczestnika bezwzrokowej obsługi danego programu? Bez takich umiejętności udźwiękowienie komputera na niewiele się przyda. Jeżeli informatycy nie mają takiej wiedzy, czy wprowadzono możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych z tyflospecjalistą?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas