Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sposób na Warszawę - konkurs Warszawa bez barier 2006 - inf. prasowa

05.05.2006

W Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd Miasta St. Warszawy pragną zwrócić uwagę na konieczność przeciwstawienia się marginalizacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Chcą głośno zaprotestować przeciwko ograniczeniom, jakie napotyka osoba niepełnosprawna pragnąca brać aktywny udział w życiu społecznym. Jednym z elementów prowadzonych działań jest organizacja trzeciej edycji konkursu Warszawa bez barier.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest w krajach Unii Europejskiej od początku lat 90-tych. Jest to dzień, w którym wyrażany jest stanowczy sprzeciw przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie i życiu codziennym. Jest to szczególna okazja by powiedzieć „nie” wszelkim barierom i ograniczeniom uniemożliwiającym osobom niepełnosprawnym swobodne funkcjonowanie, w tym również barierom architektonicznym.

zdjęcie: uczestnicy konferencji
Na zdjęciu od lewej: Artur Zbiegieni, z-ca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Mirosława Wnuk, Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, Paweł Wypych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Mirosław Kochalski, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Grażyna Melanowicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds programu Warszawa bez barier, Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 

„Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to dobry moment by mówić
o architektonicznej rzeczywistości Warszawy. Stolica w dalszym ciągu nie jest dostępna dla wszystkich - nawet nowo budowane obiekty nie spełniają wymogów dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych. Mimo istniejącego od ponad 10 lat prawa budowlanego obiekty dostępne to wciąż rzadkość. Chcielibyśmy, by dyskusjom na ten temat towarzyszyły nie tylko deklaracje, ale i konkretne działania, dlatego wraz z Urzędem Miasta organizujemy konkurs „Warszawa bez Barier.”– mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

zdjęcie: uczestnicy konferencji

Celem konkursu jest poprawa dostępności budynków oraz przystosowanie przestrzeni publicznej
w Warszawie do potrzeb wszystkich, niezależnie od stopnia ich sprawności – zarówno osób w pełni sprawnych, jak i starszych, matek z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Do końca września 2006 roku do konkursu można zgłaszać budynki z terenu Warszawy. Przyznawane wyróżnienia mają na celu promocję nowatorskich rozwiązań architektonicznych Warszawy oraz osób, instytucji oraz inwestorów dbających o dostępność Miasta. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: obiekt użyteczności publicznej, obiekt mieszkalny oraz obiekt zabytkowy. Jury składające się
z przedstawicieli Urzędu Miasta St. Warszawy, architektów i przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych ma za zadanie wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń tych obiektów, które spełniają normy dostosowania do potrzeb wszystkich mieszkańców stolicy i mogą stanowić przykład dbałości o integrację społeczną. Najlepsze, wyłonione w konkursie budynki będą szeroko prezentowane w mediach, a uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi podczas Wielkiej Gali Integracji 1 grudnia 2006 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.

zdjęcie: autobus linii Warszawa bez barier

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od początków swojej działalności pragnie budować Polskę bez barier. Wszystkie nasze działania podporządkowane są jednemu celowi – poprawieniu warunków życia osób niepełnosprawnych. Realizując założenia programu Warszawa bez barier chcemy pokazać, że myślenie o wszystkich powinno być naturalnym elementem prowadzonych działań budowlanych, zarówno na etapie projektowania, jak i budowania, czy przebudowywania i adaptowania.– dodaje Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

zdjęcie: uczestnicy konferencji w autobusie

Konkurs architektoniczny „Warszawa bez barier” organizowany jest przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. programu „Warszawa bez barier” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Źródło: informacja własna

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas