Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Mamo, tato, nie parkuj na tym miejscu”- konkurs dla dzieci

01.03.2006

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Urząd m.st. Warszawy zapraszają wszystkich warszawskich trzecioklasistów do udziału w konkursie pod hasłem „Mamo, tato nie parkuj na tym miejscu”. Konkurs odbywa się w ramach III edycji Kampanii Parkingowej.

Corocznie w okresie wzmożonych przedświątecznych zakupów na parkingach przed centrami handlowymi pojawia się problem braku wolnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W tym roku stowarzyszenie Przyjaciół Integracji postanowiło zawczasu przypomnieć o prawach niepełnosprawnych kierowców. Wiedząc, że największą siłę perswazji mają dzieci, kierujemy do nich konkurs na plakat i hasło obrazujące zagadnienie.

Konkurs plastyczny będzie trwał od 1 do 30 marca 2006 roku. Zainteresowani udziałem mogą składać prace w biurze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy ul. Dzielnej 1 w Warszawie. Prace będą oceniane przez jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w kwietniu 2006 roku. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie plakatu i zostaną wyeksponowane w warszawskich tramwajach, autobusach i na stacjach metra, będzie je można oglądać także w magazynie „Integracja” oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl. Dla najlepszych młodych twórców czekają także nagrody.

Wszelkich informacji udziela:
Magdalena Sułek (magdalena.sulek@integracja.org)

Regulamin Konkursu "Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu"

§ 1.

Konkurs "Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu” zwany dalej Konkursem, stanowi element ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej prowadzonej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji na rzecz niezajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione. Partnerami konkursu są Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Straż Miejska.

§ 2.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku / plakatu promującego Kampanię Parkingową i jej hasło „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”.

§ 3.

1. W Konkursie " Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu" mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Warszawy
2. Konkurs ogłasza Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
3. Konkurs rozstrzyga powołane w tym celu Jury Konkursu zwane dalej Jury.
4. Jury liczy 5 członków
5. W skład Jury wchodzą:

  • przedstawiciel delegowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2 osoby)
  • przedstawiciel delegowany przez Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy
    (1 osoba)
  • przedstawiciele delegowani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ( 1 osoba)
  • przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego (1 osoba)

§ 4.

1. Przygotowany plakat powinien mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
2. Do pracy powinna być dołączona metryczka z danymi autorów, adresem szkoły oraz danymi kontaktowymi do opiekuna dziecka.
3. Do prac, które zakwalifikują się do finału konkursu, konieczne będzie dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie rysunku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji na potrzeby kampanii. Wzór oświadczenia zostanie przesłany do osób uprawnionych do podpisania takiego dokumentu.

§ 5.

1. Prace należy przesyłać do biura Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przy ul. Dzielnej 1; 00-162 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
2. Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2006 r. (liczy się data dostarczenia przesyłki do biura Stowarzyszenia)

§ 6.

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w kwietniu 2006 r.
2. Zwycięski rysunek oraz 5 wyróżnione rysunki zostaną opublikowane w magazynie „Integracja” oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl, a także wydrukowane w formie plakatu, który zostanie wyeksponowany w środkach komunikacji miejskiej
3. Każda wyeksponowana praca opatrzona będzie opisem zawierającym dane autora: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.

§ 7.

Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz na stronach Urzędu Miasta.

Opracowanie: redakcja
Źródło: inf. własna

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas